ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

 Ce este Solidaritatea?

Conform Statutului Asociației preocuparea de bază este ,,ajutorarea celui aflat în nevoie” aceast program este unul permanent care asigură ajutorarea directă sau indirectă a unor indivizi sau grupuri aflate în situații de criză, cum ar fi copii, vârstnici, persoane care suferă de pe urma calamităților naturale, bolnavi, etc. și cuprinde urmatoarele servicii:

ASIGURAREA de ajutoare materiale (îmbracăminte, mic mobilier, rechizite, materiale igienico-sanitare), pentru persoanele aflate sub pragul săraciei, persoane afectate de calamități naturale; 

DISTRIBUIREA de alimente: în cadrul diferitelor proiecte, precum și în caz de calamități naturale deasemenea în colaborare cu furnizori autorizați; 

DONAȚII (materiale și financiare) în scop caritabil; 

STRÂNGERI DE FONDURI pentru diferite cauze (dezastre naturale, sprijinire cazuri deosebite)

 

Activități 

Promovarea activităților Asociației în comunitate cu diverse ocazii (serbările orașului, ziua persoanelor cu dizabilități, ziua făra tutun, etc.)

Ajutor pentru biserici 

 • DONAȚII în obiecte de cult și mobilier pentru bisericile din Eparhia Greco Catolică a Maramureșului, cu ajutorul unor organizații bisericești din străinătate.

Cum se acordă asistența socială?

Pentru acordarea serviciilor de sprijin umanitar Asociația Diecezană Caritas Greco Catolica Maramureș se bazează pe mai multe instrumente de lucru:

 • anchete sociale elaborate ca urmare a solicitărilor care ni se adresează;
 • solicitări făcute de către Instituții sau persoane;
 • autosesizări în cazul calamităților naturale sau a unor probleme sociale majore ale  unor grupuri țintă binedefinite;

Ca urmare a acestora Asociația fie dezvoltă un proiect specific problemei sesizate fie acordă din resurse proprii ajutor în funcție de posibilități. De asemenea asociația are o serie de parteneriate atât cu instituții publice cât și cu autorități locale care se implică în rezolvarea acestor cazuri sociale.

De menționat că toate aceste activități sunt transparente și verificabile.

Principii

,,Solidaritateaproiect al Asociației Caritas Baia Mare asigură tratament egal pentru potenţialii beneficiari, fără discriminare. Unul dintre principiile de funcționare ale Asociației, prevazut în Statutul Asociației fiind IMPARȚIALITATEA. Conform acestuia, Asociația este obligata să ofere servicii tuturor cetățenilor indiferent de rasă, culoare, pozitie socială, situație materială, sex, apartenență politică sau religioasă, nivel cultural, educație, etnie, vârstă, handicap sau orientare sexuală. Angajații oferă servicii cetățenilor fară a face judecăți de valoare asupra acestora și fară a fi influențați de opiniile și părerile lor personale.

Misiune

Proiectul <<Solidaritatea>> este un serviciu permanent care răspunde nevoilor de ÎNTRAJUTORARE ale cetăţenilor cu probleme, urmărind ca, prin misiunea lui, să stimuleze participarea cetăţenească la viaţa comunităţii. Serviciile de întrajutorare oferite de Asociație au drept scop sprijinirea cetăţenilor în rezolvarea unor probleme complexe cu care se confruntă, precum și facilitarea relaţiei cetăţenilor cu autorităţile publice locale sau centrale. Cele patru principii de funcționare – Independenţă, Imparţialitate, Gratuitate, Confidenţialitate – au fost concepute tocmai pentru a asigura maximă accesibilitate oricărui membru al comunităţii. Obligațiile, responsabilitățile cetățenilor ce apelează la serviciile Asociației sunt cele general valabile, cele ce privesc respectarea ordinii publice, bunelor moravuri și legilor imperative ale statului român.

Parteneri și finanțatori 

Asociația Diecezană Caritas Greco Catolic Maramureș acordă o atenţie deosebită parteneriatelor cu partenerii noștri tradiționali precum și cu colaboratori.

Dovedindu-se drept serviciu util comunității, Caritas Baia Mare a încheiat o seria de parteneriate cu: 

 • SPAS Primaria Baia Mare,
 • Consiliul Județean Maramureș
 • Colaborări cu primariile din zonele afectate de calamități
 • Colaborări cu grădinițe, scoli generale și licee
 • Colaborări cu alte ONG-uri
 • Colaborări cu instituții publice și private
 • Colaborări și parteneriate cu finanțatori externi
 • Fonduri ale Uniunii Europene 

Beneficiari 

Proiectul se adresează celor 123.000 cetățeni din municipiul Baia Mare, si celor din Eparhia de Maramureș (Eparhia Cuprinzând și localități din județele limitrofe), dar în special persoanelor aflate în situații de risc social. Desigur, facem referire la un procent din populație care are nevoie, de servicii de asistență socială, servicii care determină rezolvarea problemelor cu care aceștia se confruntă la un moment dat.

View the embedded image gallery online at:
https://caritasmm.ro/index.php/solidaritatea#sigFreeId3e6115d8a3

Categorie:

Copyright © 2023, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM