ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Samariteanul Milostiv

Categorie:

Încă de la înființare  Asociația Diecezană Caritas Greco Catolic Maramureș a continuat activitatea de sprijin a persoanelor aflate în nevoie. Astfel în duminica Samariteanului Milostiv, Asociația Caritas Maramureș inițiaza o colecta in toate bisericile greco catolice din Eparihia Maramureșului pentru a strânge fonduri pentru persoanele dezavantajate care apeleazî zilnic la serviciile noastre. De aceste fonduri beneficiază persoane aflate în situație critică, bolnavi, oameni ai strazii , persoane în varsta cu venituri foarte mici.

Un milion de stele

Categorie:

Prin campania ”Un milion de stele”, Caritas s-a asociat, încă din anul 2005, acţiunilor similare organizate în toată Europa sub acelaşi nume, menite să sensibilizeze cetăţenii pentru a face un gest de solidaritate faţă de persoanele care trăiesc în sărăcie şi sunt marginalizate social. Gestul constă în aprinderea de lumânări într-un spaţiu public, fiecare flacără reprezentând smbolic o persoană care se confruntă cu neajunsurile şi excluziunea socială.

Evenimentul „Un Milion de Stele”  realizat de organizatiile Caritas din toata țara, reaprind în fiecare an  din nou candelele solidarității în cadrul celui mai amplu gest destinat celor aflati in nevoie în peste 30 de orașe din Romania se aprind simultan în locuri publice un milion de candele de către cei care vor sa susțină o persoană nevoiașa: un copil orfan, o persoană varstnică singură sau o familie care trăiește sub pragul sărăciei absolute. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru furnizarea de pachete alimentare de sărbători, pentru asistența socio-medicală în cadrul centrelor de îngrijire la domiciliu, pentru îngrijirea vârstnicilor și pentru asistența socio-educațională oferită copiilor vulnerabili din comunitate.

C.I.D. Maramures 2003-2009

Categorie:

 

 

Proiectul Centru de Ingrijiri la Domiciliu, coordonat local de  Asociatia Diecezana Caritas Greco-Catolic Maramures, este un proiect national al Confederatiei Caritas Romania care ofera servicii medicale alternative la domiciliu.

C.I.D. Maramures cu 2 centre in Mediesu Aurit jud Satu Mare si in Baia Sprie, a  acordat servicii sociale si medicale pentru toate persoanele aflate in ingrijire, familiilor acestora precum si toate persoanele care solicita ajutorul nostru fără discriminare in funcție de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate şi stabileşte criterii de acordare a acestora, în funcţie de data depunerii solicitarii, cererii tipurile de servicii sociale furnizate şi de resursele disponibile.

 

 

Serviciile acordate au fost : 

1. ÎNGRIJIRE MEDICALĂ LA DOMICILIU

Monitorizarea parametrilor fiziologici

Administrarea Medicamentelor

Recoltarea produselor biologice

Îngrijirea plăgilor

Îngrijirea escarelor

Cateterism

Manevre terapeutice

Asistenţă în satisfacerea necesităţilor fiziologice 

2. ÎNGRIJIRE DE BAZĂ LA DOMICILIU

Spălarea bolnavului

Îmbăiere

Exerciţii de mişcare

Supravegherea bolnavului ziua/noaptea

Instruirea aparţinătorilor

Servicii sociale

3. SERVICII COMUNITARE

Deplasare la medic/farmacie

Citire

Discuţii/ascultare 

Media beneficiarilor fiind de 40/ lună.

Proiecte cu finanțate Uniunea Europeană

Categorie:

1. POSDRU/104/5.1/G/81648 „Măsuri active de ocupare prin mobilitate ocupaţională şi geografică antreprenoriat şi resurse umane calificate” 2011-2012

Proiect derulat în parteneriat cu primăria orașului Șomcuta Mare

Descrierea pe scurt a proiectului 

Proiectul se adreseaza persoanelor  din urmatorul grup tinta : total de 1000 persoane, din care 300 someri de lunga durata si 700 persoane inactive.

Obiectivul general al proiectului este cel de dezvoltare a capacitatii de ocupare a persoanelor inactive si a somerilor de lunga durata. Grupul tinta a fost stabilit pentru 700 de pers inactive si 300 de someri de lunga durata.

 

 

Obiective specifice :

1. Dezvoltarea unor masuri de ocupare in concordanta cu piata de munca din zona in care se implementeaza proiectul. Beneficiul grupului tinta deriva din masurile de corelare a educatiei si invatarii pe parcursul vietii cu piata muncii

2. Infiintarea unui Centru Local de Informare, Consiliere si Asistenta pentru Ocupare, care sa ofere informare, consiliere, orientare profesionala, asistenta pentru cautarea unui loc de munca si formare profesionala pentru grupul tinta.

3. Imbunatatirea accesului la informare a persoanelor inactive si a somerilor de lunga durata cu privire la piata muncii prin campanii de informare si targuri de locuri de munca.

 

2. Măsuri și inițiative rurale în regiunea Nord-Vest (MIR) – ID 127896

 

Proiect derulat în parteneriat cu primăria comunei Mireșu Mare

Obiectivele specifice/operaționale ale proiectului:

Dezvoltarea competentelor si deprinderilor la persoanele din mediul rural din grupul țintă prin participarea la programe integrate in vederea unei ocupari sustenabile. Din grupul țintă de 490 de pers, 460 persoane sunt in cautarea unui loc de munca sau implicate in agricultura de subzistenta.

Minim 350 de persoane din 460 recurtate au beneficiat de programul integrat, adica au participat la formare profesionala/instruire.

 

Rezultatele proiectului: 

- 460 persoane recrutate (230 persoane in cautarea unui loc de munca, 230 persoane implicate in agricultura de subzistenta),

- 460 persoane vor fi informate cu privire la activitatile proiectului,

- 16 evenimente de informare,

- 460 dosare de includere in GT realizate.

- numar de participanti FSE din mediul rural: 490;

 - numar de participanţi FSE – femei: 280;

- numarul participantilor la programe de formare profesionala: 350;

- ponderea participantilor din mediul rural la programe integrate certificaţi 80% (280); dintre care femei: 57% (160);

- numar  de participanti la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni: 48;

- numar de participanti la instruire certificaţi: 280;

  Proiect încheiat cu succes la 15 noiembrie 2015.

Biroul de Asistenta si consiliere pentru persoanele cu handicap (BACH)

Categorie:

Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, prin activităţi cu şi pentru aceştia şi comunitatea în care trăiesc, axându-ne pe nevoile acestora şi facilitând colaborarea factorilor implicaţi, pentru ca persoanele cu dizabilitate să aibă viaţa mai bună fiind integrate în societate şi având şanse egale.

Categoria de persoane beneficiare:  grupul tintă a fost constituit din persoane cu handicap sau deficienţe/dizabilitati, atît copii cat si persoane adulte  aflati in situatia de risc social sau dificultate si vulnerabilitate sociala. De activitatile Biroului BACH au beneficiat anual  in această perioada  un numar de  85-100 persoane si familiile acestora.

 In aceasta perioada  activitatile BACH au cuprins:

    -  sprijin pentru gasirea unui loc de munca,

    -  activităţi de identificare a nevoii sociale, individuale si de grup;

    -  activităţi de informare despre drepturile  si obligaţiile persoanelor cu handicap;

    -  măsuri si acţiuni de conştientizare si sensibilizare socială;

    -  măsuri si acţiuni de sprijin in vederea menţinerii in comunitate a persoanelor cu dizabilităţi;

    -  activităţi si servicii de consiliere;

    -  măsuri si activităţi de organizare si dezvoltare comunitară in plan social pentru incurajarea participării si solidarităţii sociale;

  • grupuri de suport pentru persoanele cu dizabilitati
  • oferirea de materiale compensatorii ( carucioare , cârje, cadre de mers)

Cele mai frecvente solicitari din partea beneficiarilor au fost de ajutor financiar, ajutor material, carucioare, carje,  scutece, îmbracaminte; informatii privind serviciile pentru persoane cu handicap, informatii legislative, informatii privind posibilitătile pentru petrecerea timpului, informatii despre piata muncii, informatii referitoare la drepturile civile pentru persoane cu handicap si drepturile civile in general.

Copyright © 2024, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM