ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Biroul de Asistenta si consiliere pentru persoanele cu handicap (BACH)

Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, prin activităţi cu şi pentru aceştia şi comunitatea în care trăiesc, axându-ne pe nevoile acestora şi facilitând colaborarea factorilor implicaţi, pentru ca persoanele cu dizabilitate să aibă viaţa mai bună fiind integrate în societate şi având şanse egale.

Categoria de persoane beneficiare:  grupul tintă a fost constituit din persoane cu handicap sau deficienţe/dizabilitati, atît copii cat si persoane adulte  aflati in situatia de risc social sau dificultate si vulnerabilitate sociala. De activitatile Biroului BACH au beneficiat anual  in această perioada  un numar de  85-100 persoane si familiile acestora.

 In aceasta perioada  activitatile BACH au cuprins:

    -  sprijin pentru gasirea unui loc de munca,

    -  activităţi de identificare a nevoii sociale, individuale si de grup;

    -  activităţi de informare despre drepturile  si obligaţiile persoanelor cu handicap;

    -  măsuri si acţiuni de conştientizare si sensibilizare socială;

    -  măsuri si acţiuni de sprijin in vederea menţinerii in comunitate a persoanelor cu dizabilităţi;

    -  activităţi si servicii de consiliere;

    -  măsuri si activităţi de organizare si dezvoltare comunitară in plan social pentru incurajarea participării si solidarităţii sociale;

  • grupuri de suport pentru persoanele cu dizabilitati
  • oferirea de materiale compensatorii ( carucioare , cârje, cadre de mers)

Cele mai frecvente solicitari din partea beneficiarilor au fost de ajutor financiar, ajutor material, carucioare, carje,  scutece, îmbracaminte; informatii privind serviciile pentru persoane cu handicap, informatii legislative, informatii privind posibilitătile pentru petrecerea timpului, informatii despre piata muncii, informatii referitoare la drepturile civile pentru persoane cu handicap si drepturile civile in general.

Categorie:

Copyright © 2023, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM