ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Noutati

Anunt la procedura competitiva

Servicii de catering în cadrul proiectului „Contează pe noi, împreună vom reuși!”

55520000-1 Servicii de catering

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECTIUNEA I

 1. a. Beneficiar privat

Denumire: ASOCIAȚIA DIECEZANA CARITAS GRECO CATOLIC MARAMURES

Adresă: Victoriei nr. 82/21

Localitate: Baia Mare, jud. Maramures

Cod poştal: 430122

Ţara: România

Punct(e) de contact: Responsabil Achizitii

in atentia Costin Ioan

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 1. I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante: organizatie nonguvernamentala
  Beneficiarul privat achiziţionează serviciile în nume propriu.
  Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute:
  Dreptul ofertantului de a solicita clarificari
  Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 27.01.2022 Ora limită : 12:00
  • Solicitările de clarificari se vor face în scris si se vor transmite pe email la adresa : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Data limita de transmitere a răspunsului la clarificari 28.01.2022; Ora limita: 14:00
  2) Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări
  • Beneficiarul privat are dreptul, in procesul de evaluare si analiza a ofertelor, de a solicita clarificari referitoare la documentele prezentate de ofertant în propunerea tehnica si financiara;
  • Orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate in termenul acordat de beneficiar privat (maxim 48 de ore de la data solicitarii);
  • In cazul in care ofertantul nu comunica raspunsul la solicitari in acest termen, oferta este descalificata, sau dupa caz, respinsa.

 2. . OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
  II.1) Descriere
  II.1.1) Obiectul contractului de prestari servicii:
  Servicii de catering necesare în cadrul proiectului :„Contează pe noi, împreună vom reuși!” ID 129335
  55520000-1 Servicii de catering
  Expertii implicati in subactivitate (psihologul, asistentul social, dar in special instructorii copii) vor stabili, organiza si implementa zilnic activitati de tipul afterschool sau socializare adresate copiilor din GT. In fiecare luna se face planificarea acestor intalniri, beneficiarii si apartiatorii acestora fiind anuntati de organizarea lor. Cel putin o activitate pe saptamana va avea caracter de mentinere a relatiei cu parintele, inclusiv prin implicarea acestora in activitatile copiilor. Copii participanti vor beneficia de hrana la centru. Pentru această subactivitate a fost bugetata suma de 60737,6 lei, hrana pentru copii dupa cum urmeaza (14 luni*10 portii/zi*21 zile/luna*12 lei/portie).
 3. Modul de depunere a ofertelor:
  Data limită pentru depunerea ofertei: 03.02.2022 ora 1400.
  Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele însoţitoare ale ofertei se vor transmite prin email la adresa : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în care vor fi marcate următoarele informaţii:
  - adresa operatorului economic care depune ofertă, inclusiv e-mail;
  - adresa destinatarului, denumirea proiectului şi obiectul contractului pentru care se participă la procedură;

Date suplimentare se gasesc aici: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi  

Copyright © 2024, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM