ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Impozitul pe venit

Acte normative 

• Codul fiscal al României

Sunt contribuabili următoarele categorii de persoane: persoanele fizice rezidente; persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România; persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România; persoanele fizice nerezidente care obţin alte venituri decât cele din activităţi dependente sau independente. 

Impozitul pe venit, se aplică următoarelor venituri:

 • a. în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României;
 • b. în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevăzute la lit. a), numai veniturilor obţinute din România, care sunt impuse la nivelul fiecărei surse din categoriile de venituri ;
 • c. în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent;
 • d. în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate dependentă în România, venitului salarial net din această activitate dependentă;
 • e. în cazul persoanelor fizice nerezidente, care obţin alte venituri, venitului determinat conform regulilor ce corespund categoriei respective de venit.


Persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu al patrulea an fiscal. 

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt următoarele:

 • a) venituri din activităţi independente
 • b) venituri din salarii;
 • c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 • d) venituri din investiţii;
 • e) venituri din pensii;
 • f) venituri din activităţi agricole;
 • g) venituri din premii şi din jocuri de noroc;
 • h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;
 • i) venituri din alte surse.


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Centrul de asistenţă contribuabili 031.403.91.60 

Ministerul Finanţelor Publice

Registratura: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti
Tel. centrala: 021 319 97 59 Fax general: 021 312 25 09

Relaţii cu publicul: Telefon: 021 319 97 44 Centrală: 2273
Fax: 021 319 97 52 
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM