ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Ecotaxa

Acte normative 

• Ordin nr. 1607/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
• Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
• Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Ecotaxa este în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacoşă - banană, cu mâner aplicat, sau maieu -, din materiale care nu sunt biodegradabile, începând cu data de 1 ianuarie 2009, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. 

Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil în vederea informării consumatorilor finali 

Declararea şi plata lunară este o obligaţie a comercianţilor care introduc pe piaţă astfel de pungi de tip sacoşă din materiale care nu sunt biodegradabile. Termenul de depunere a declaraţiei lunare este data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea. Nedepunerea în termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei. Neafişarea la loc vizibil a valorii ecotaxei este sanctionaţă cu aceeaşi amendă. 

Obligaţia de a calcula şi plăti ecotaxa de 0,2 lei/bucata revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi având mânere integrate sau aplicate, de tip sacoşă-banană sau maiou, oricare ar fi destinaţia şi modul de comercializare/distribuire a acestora, după cum urmează:

  • a. producătorului, pentru pungile fabricate în România;
  • b. importatorului, pentru pungile provenind din ţări din afara Uniunii Europene;
  • c. persoanei fizice sau juridice române autorizate, care introduce pe piaţa naţională pungile provenind din ţări membre ale Uniunii Europene.


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Centrul de asistenţă contribuabili 031.403.91.60 

Ministerul Finanţelor Publice

Registratura: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti
Tel. centrala: 021 319 97 59 Fax general: 021 312 25 09

Relaţii cu publicul: Telefon: 021 319 97 44 Centrală: 2273
Fax: 021 319 97 52

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM