ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Cazierul fiscal

Acte normative 

• Ordonanţa nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

În scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi în scopul întăririi administrării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat se organizează cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor.

În cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice, care au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiţi în continuare contribuabili. Începând cu data de 1 ianuarie 2009, unităţile teritoriale competente sunt direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, administraţiile finanţelor publice ale municipiilor, precum şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

În cazierul fiscal se înscriu date privind:

  • a) sancţiuni aplicate contribuabililor pentru săvârşirea faptelor sancţionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare;
  • b) măsuri de executare silită aplicate contribuabililor în legătură cu faptele sancţionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare.


Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face pe baza documentelor rămase definitive şi irevocabile potrivit legislaţiei în vigoare. Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat. Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de îndată, în prezenţa contribuabilului sau a reprezentantului acestuia. Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal sau pentru transmiterea electronică a informaţiilor din cazierul fiscal se percepe o taxă în sumă de 20 lei pentru fiecare persoană. Taxa se face venit la bugetul de stat şi se plăteşte la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică sau la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, după caz.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Centrul de asistenţă contribuabili 031.403.91.60 

Ministerul Finanţelor Publice
Registratura: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti
Tel. centrala: 021 319 97 59 Fax general: 021 312 25 09

Relaţii cu publicul: Telefon: 021 319 97 44 Centrală: 2273
Fax: 021 319 97 52

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM