ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Taxe si impozite

Cazierul fiscal
În scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi în scopul întăririi administrării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat se organizează cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor.

Ecotaxa
Ecotaxa este în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacoşă - banană, cu mâner aplicat, sau maieu -, din materiale care nu sunt biodegradabile, începând cu data de 1 ianuarie 2009.

Impozitul pe profit
Sunt obligate la plata impozitului pe profit următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:
a) persoanele juridice române; ...

Impozitul pe venit
Sunt contribuabili următoarele categorii de persoane: persoanele fizice rezidente; persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România; ...

Impozitul şi taxa pe clădiri
Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care se prevede diferit în lege.

Impozitul şi taxa pe teren
Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care se prevede altfel. Impozitul prevăzut mai sus, denumit în continuare impozit pe teren, ...

Regimul juridic al PFA
În temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României.

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.

Venituri din salarii
Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, ...

Venituri obţinute din premii şi din jocuri de noroc
Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, precum şi cele .
Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM