ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Standardele de comercializare aplicabile ouălor

Acte normative 

• Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor 
• Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

Ambalaj - un ambalaj care conţine ouă din categoria A sau B, cu excepţia containerelor de transport sau a recipientelor cu ouă industriale;

Vânzare în vrac - vânzarea cu amănuntul destinată consumatorului final a ouălor neambalate;

Data recomandată de vânzare - perioada maximă în care ouăle trebuie livrate consumatorului final;

Lot - ouăle ambalate sau în vrac, care provin din acelaşi loc de producţie sau din acelaşi centru de ambalare, situate într-un singur loc, aflate în acelaşi ambalaj sau în vrac în acelaşi recipient, având aceeaşi dată în care au fost ouate, aceeaşi dată de valabilitate minimă sau aceeaşi dată de ambalare, obţinute în urma aceleiaşi metode de creştere şi, în cazul ouălor clasate, incluse în aceeaşi categorie de calitate şi greutate;

Ouă - ouăle în coajă, cu excepţia ouălor sparte, incubate sau coapte, care sunt produse de găinile din specia Gallus gallus şi sunt proprii pentru consumul uman în starea în care se află sau preparării de produse din ouă;

Ouă sparte - ouăle care prezintă defecte ale cojii şi ale membranelor, ceea ce provoacă expunerea conţinutului acestora;

Comercializare - deţinerea de ouă în vederea vânzării, inclusiv vânzarea, depozitarea, ambalarea, etichetarea, livrarea sau orice alt tip de transfer, gratuit sau nu;

Consumatorul final - ultimul cumpărător al unui produs alimentar, care nu va utiliza produsul în cadrul unei operaţiuni sau a unei activităţi din sectorul alimentar;

Ouăle din categoria A prezintă următoarele caracteristici calitative:

  • a) coaja şi cuticula: curate, intacte, normale;
  • b) camera de aer: înălţimea nu depăşeşte 6 milimetri, imobilă; cu toate acestea, pentru ouăle comercializate având menţiunea "extra", ea nu trebuie să depăşească 4 milimetri;
  • c) gălbenuş: vizibil la fasciculul de lumină doar sub formă de umbră, fără contur precis; atunci când oul este întors, gălbenuşul este uşor mobil şi revine în poziţia centrală;
  • d) albuş: clar, translucid;
  • e) pată germinativă: dezvoltare imperceptibilă;
  • f) corpuri străine: fără corpuri străine;
  • g) miros străin: fără mirosuri străine.


Ouăle din categoria A nu sunt tratate în vederea conservării, nici nu sunt refrigerate în spaţii sau în instalaţii în care este menţinută în mod artificial o temperatură de + 5 °C. Cu toate acestea, ouăle au fost păstrate timp de mai puţin de 24 de ore la o temperatură mai mică de 5 °C, în timpul transportului, sau într-un local unde are loc vânzarea cu amănuntul, timp de maximum 72 de ore, nu trebuie considerate ca fiind refrigerate.

Cerinţele minime care trebuie îndeplinite de sistemele de producţie pentru diferitele modalităţi de creştere a găinilor ouătoare:

a) găinile trebuie să aibă pe parcursul zilei un acces neîntrerupt la spaţii exterioare; cu toate acestea, această exigenţă nu exclude ca un producător să poată limita accesul la aceste spaţii pentru o scurtă perioadă, dimineaţa, conform bunelor practici agricole şi în special bunelor practici în materie de creştere;
în situaţia în care alte restricţii, inclusiv restricţiile de ordin veterinar, adoptate în temeiul legislaţiei comunitare în vederea protejării sănătăţii publice şi a sănătăţii animale, au ca efect limitarea accesului găinilor la spaţiile exterioare, comercializarea ouălor ca "ouă de găini crescute în aer liber" poate fi continuată pe durata restricţiei, dar în nici un caz mai mult de douăsprezece săptămâni;

b) spaţiul exterior accesibil găinilor trebuie să fie, în cea mai mare parte, plin de vegetaţie şi nu poate face obiectul nici unei alte utilizări decât livadă, zonă cu arbori sau păşune, cu condiţia ca această ultimă utilizare să fie autorizată de autorităţile competente;

c) densitatea populării spaţiului exterior nu poate în nici un moment să depăşească 2500 de găini pe hectarul de teren pus la dispoziţia acestora, adică o găină la patru metri pătraţi; cu toate acestea, în situaţia în care fiecare găină dispune de minimum 10 metri pătraţi şi se practică o rotaţie, iar găinile au acces liber la tot spaţiul, pe parcursul întregii vieţi a grupului de găini, fiecare spaţiu închis utilizat trebuie să asigure cel puţin 2,5 metri pătraţi pentru fiecare găină;

d) spaţiile exterioare nu se pot întinde dincolo de o rază de 150 de metri de la trapa de ieşire cea mai apropiată; cu toate acestea, o extensie până la 350 de metri de la trapa de ieşire cea mai apropiată este autorizată, cu condiţia ca un număr suficient de adăposturi să fie uniform repartizat pe totalitatea spaţiului exterior în proporţie de cel puţin patru adăposturi pe hectar.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3; 
Telefon centrală: 004-021-307-23-00 004-021-307-23-00 
Telefon Relaţii cu Publicul: 
004-021-307-24-46 004-021-307-24-46; 004-021-307-24-22 004-021-307-24-22 
004-021-307-85-88 004-021-307-85-88; 004-021-307-85-54 004-021-307-85-54 - fax

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM