ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar

Acte normative 

• Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

Paşaportul simplu se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. 

În cazul în care, din motive obiective, solicitantul paşaportului simplu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. 

Cetăţenii români nu pot deţine în acelaşi timp decât câte un singur paşaport simplu valabil, cu excepţia cazurilor care justifică deţinerea simultană a două sau mai multe paşapoarte, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. 

Cetăţenii români care sunt titulari ai mai multor paşapoarte valabile, în condiţiile legii, au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea respectivelor cazurilor, să predea autorităţilor competente paşapoartele deţinute suplimentar. 

Paşaportul simplu temporar se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situaţii:

 • a) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;
 • b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 • c) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 • d) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 • e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte. În aceste situaţii, autorităţile care eliberează paşaportul simplu temporar au obligaţia de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil;
 • f) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.


În situaţia prevăzută la lit. a), eliberarea paşaportului simplu temporar este condiţionată de depunerea unei cereri pentru eliberarea paşaportului simplu electronic. Situaţiile prevăzute la lit. e) trebuie dovedite cu documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical. 

Cu excepţia situaţiei prevăzute la lit. a), pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în străinătate, suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.

Valabilitatea paşapoartelor simple este stabilită după cum urmează:

 • a. 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani;
 • b. 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani;
 • c. 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani.


Valabilitatea paşapoartelor simple electronice este stabilită după cum urmează:

 • a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 6 ani;
 • b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani.


Valabilitatea paşapoartelor simple temporare este de cel mult 6 luni. Valabilitatea paşapoartelor încetează de drept la data la care se constată de către autorităţile competente faptul că sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existenţa în conţinutul acestora a unor ştersături ori modificări operate fără drept.

Direcţia Generală Paşapoarte

Str. Nicolae Iorga, nr. 29, Sector 1, Bucureşti
TEL: 021-2125683 021-2125683 FAX: 021-3121500
TEL: 021-2125674 021-2125674 - Relaţii cu publicul - L, Mi, J, V: 8,30-16,30; Ma: 8,30-18,30

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM