ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Servicii publice

Eliberarea cărţii de identitate
Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a domiciliului şi, după caz, a reşedinţei titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

Înregistrarea căsătoriei
Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.

Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate
Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale competente.

Întocmirea actului de deces
Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, ...

Întocmirea actului de naştere
Întocmirea actului de naştere se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, ...

Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar
Paşaportul simplu se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice
Producţia ecologică înseamnă utilizarea unei metode de producție care respectă normele stabilite prin regulament în toate stadiile de producție, procesare şi distribuție.

Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire
Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.

Standardele de comercializare aplicabile ouălor
Ambalaj - un ambalaj care conţine ouă din categoria A sau B, cu excepţia containerelor de transport sau a recipientelor cu ouă industriale.

Transcrierea actelor de stare civilă întocmite în străinătate
Transcrierea actelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor primite din străinătate se efectuează cu aprobarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM