ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

Acte normative

• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:

 • a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţă medicală la locul de muncă, asistenţă medicală a sportivilor;
 • b) unele servicii medicale de înaltă performanţă;
 • c) unele servicii de asistenţă stomatologică;
 • d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;
 • e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani;
 • f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport;
 • g) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor;
 • h) fertilizarea in vitro;
 • i) transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia cazurilor prevăzute în Programul Naţional, aprobat de Agenţia Naţională de Transplant şi CNAS;
 • j) asistenţa medicală la cerere;
 • k) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
 • l) contribuţia personală din preţul medicamentelor, a unor servicii medicale şi a dispozitivelor medicale;
 • m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
 • n) unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie;
 • o) serviciile nemedicale efectuate în unităţi medico-sociale;
 • p) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi al cabinetelor de medicină a muncii;
 • q) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;
 • r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţiatului;
 • s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;
 • t) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;
 • u) activităţi de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică, definite prin Contractul-cadru.


Serviciile prevăzute la lit. b), c), f), i) şi n) şi contribuţia personală prevăzută la lit. l) se stabilesc prin contractul-cadru.

Cheltuielile pentru activităţile prevăzute la lit. o), r), s), t) şi u) se suportă din bugetul de stat.

Cheltuielile pentru activităţile prevăzute la lit. r), s), t) şi u) se suportă din bugetul de stat.

Cheltuielile pentru activităţile prevăzute la lit. o) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
telefoane centrală: +4 021 3072 500; +4 021 3072 600 
Relaţii cu publicul: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel: 021 3072 524; fax: 021 3072 675

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

TEL VERDE 0800.800.950 
Adresa: Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti 

Biroul Relaţii cu Asiguraţii
Tel. 021 3026236; Fax. 021 316 80 58
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM