ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Eliberarea medicamentelor compensate

Acte normative 

• Contract - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009
• Hotărâre 1714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

Asiguraţii beneficiază de medicamente compensate sau gratuite, în baza prescripţiei medicale. Eliberarea medicamentelor la nivelul farmaciilor se face numai pe bază prescripţiei medicale (reţetă). 

Medicamentele cu şi fără contribuţie personală se asigură de farmaciile autorizate de Ministerul Sănătăţii, evaluate conform reglementărilor legale în vigoare, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate. 

Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru fiecare medicament corespunzător denumirii comune internaţionale (DCI) din listă, este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor asupra preţului de referinţă pentru DCI cuprinse în sublistele A, B şi C, respectiv preţul de decontare pentru medicamentele la care nu se stabileşte preţ de referinţă. Preţul de decontare este cel prevăzut prin ordin al ministrului sănătăţii publice. 

Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, al celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, iar al celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă. 

Preţul de referinţă reprezintă preţul cel mai mic corespunzător unităţii terapeutice aferente aceleeaşi forme farmaceutice din cadrul DCI şi pentru fiecare concentraţie. 

Modalităţile de prescriere, eliberare şi de decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. 

Medicii prescriu medicamentele din sublista A, B sau C sub forma denumirii comune internaţionale, cu excepţia cazurilor justificate medical în fişa medicală a pacientului. Prin ordin al ministrului sănătăţii publice pot fi desemnate unele medicamente din sublista B sau C pentru a căror eliberare este necesară aprobarea prealabilă a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unor metodologii şi criterii care vor fi aprobate prin acelaşi ordin al ministrului sănătăţii publice. 

Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente, cu şi fără contribuţie personală, cu următoarele restricţii:

  • a) pentru sublista A - o singură prescripţie lunar, cu maximum 4 medicamente;
  • b) pentru sublista B - o singură prescripţie lunar, cu maximum 3 medicamente cu valoarea totală calculată la preţul de vânzare cu amănuntul de maximum 300 lei.
  • c) pentru sublista C secţiunea C1 - pe fiecare cod de boală, o singură prescripţie lunar, cu maximum 3 medicamente;
  • d) pentru sublista C secţiunea C3 - o singură prescripţie lunar cu maximum 4 medicamente.


Prin excepţie, în cazul medicamentelor stupefiante se pot emite pentru acelaşi asigurat două sau trei prescripţii cu timbru sec, cuprinzând tratamentul necesar pentru 15, respectiv 10 zile, conform reglementărilor specifice în vigoare. 

Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
telefoane centrală: +4 021 3072 500; +4 021 3072 600 
Relaţii cu publicul: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel: 021 3072 524; fax: 021 3072 675

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

TEL VERDE 0800.800.950 
Adresa: Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti 

Biroul Relaţii cu Asiguraţii
Tel. 021 3026236; Fax. 021 316 80 58
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM