ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor

Acte normative

• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Asiguraţii au următoarele drepturi:

 • a. să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigura, în condiţiile legii şi ale contractului-cadru;
 • b. să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile legale, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
 • c. să îsi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 • d. să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
 • e. să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
 • f. să efectueze controale profilactice, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • g. să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • h. să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • i. să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
 • j. să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
 • k. să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
 • l. să beneficieze de dispozitive medicale;
 • m. să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 • n. să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
 • o. să aibă dreptul la informatie în cazul tratamentelor medicale;
 • p. să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.


Obligaţiile asiguraţilor sunt următoarele:

 • a) să se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii;
 • b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 • c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
 • e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
 • f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
 • g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplată, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
 • h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.


Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
telefoane centrală: +4 021 3072 500; +4 021 3072 600 
Relaţii cu publicul: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel: 021 3072 524; fax: 021 3072 675

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

TEL VERDE 0800.800.950 
Adresa: Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti 

Biroul Relaţii cu Asiguraţii
Tel. 021 3026236; Fax. 021 316 80 58
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM