ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Asistenţă medicală de urgenţă şi transport

Acte normative 

• Contract - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009
• Hotărârea de Guvern 1714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

Asistenţa medicală de urgenţă şi transportul sanitar se acordă şi se efectuează de către unităţi medicale specializate autorizate şi evaluate. 

Medicii de familie acordă asistenţă medicală potrivit pachetului de servicii medicale de bază, asigură asistenţă medicală pentru situaţii de urgenţă oricărei persoane care are nevoie de aceste servicii, asigură asistenţă medicală persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi a plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform pachetului minimal de servicii medicale, precum şi categoriilor de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii. 

Serviciile medicale se acordă prin serviciile de ambulanţă în toate cazurile de îmbolnăviri care necesită intervenţie medicală imediată, în următoarele situaţii:

 • a) la locul accidentului sau al îmbolnăvirii;
 • b) în timpul transportului până la unităţile sanitare.


Asistenţa medicală în afara programului de lucru este asigurată de unităţi medicale specializate ce asigură serviciile medicale de urgenţă prespitalicească şi transport medical.

Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă:

 • a. asistenţă medicală în urgenţe medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic şi tratament), în limita competenţei medicului de familie şi a posibilităţilor tehnice medicale;
 • b. trimitere, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, către alte specialităţi sau în vederea internării, după caz.


Asiguraţii beneficiază de aceste servicii, indiferent de medicul de familie pe lista căruia sunt înscrişi. 

Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa de urgenţă. 

Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă se acordă:

 • a) în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit;
 • b) în afara acestui program:
 • i. de medicii de familie din centrele de permanenţă;
 • ii. de medicii de familie care domiciliază în localităţile respective şi fac dovada în acest sens, în localităţile în care nu sunt organizate centre de permanenţă, precum localităţi izolate, greu accesibile, cu un număr mic de locuitori şi cu un număr redus de medici;
 • iii. de unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate ce asigură serviciile medicale de urgenţă şi transport medical.


Se raportează şi se decontează o singură consultaţie pe persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă cu menţionarea diagnosticului. 

În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta.

În relaţiile contractuale cu casa de asigurări de sănătate, pe lângă obligaţiile generale prevăzute de lege, unităţile medicale specializate, autorizate şi evaluate, care acordă servicii medicale de urgenţă şi de transport sanitar sunt obligate, după caz:

 • a. să acorde îngrijiri medicale de urgenţă, în caz de boală sau accident, din momentul solicitării sau de la locul accidentului şi până la rezolvarea stării de urgenţă, în limita competenţelor, cu respectarea criteriilor de calitate elaborate conform prevederilor legale în vigoare;
 • b. să asigure prezenţa personalului medico-sanitar conform legii;
 • c. să informeze unitatea sanitară la care transportă pacientul cu privire la investigaţiile şi tratamentele efectuate;
 • d. să elibereze adeverinţe medicale de urgenţă, certificate constatatoare de deces, prescripţii medicale, după caz, conform normelor;
 • e. să asigure servicii medicale de urgenţă, utilizând mijlocul de transport adecvat şi echipamentul corespunzător situaţiei respective;
 • f. să introducă monitorizarea apelurilor.


Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
telefoane centrală: +4 021 3072 500; +4 021 3072 600 
Relaţii cu publicul: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel: 021 3072 524; fax: 021 3072 675

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

TEL VERDE 0800.800.950 
Adresa: Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti 

Biroul Relaţii cu Asiguraţii
Tel. 021 3026236; Fax. 021 316 80 58
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM