ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Sănătate

Asistenţă medicală la domiciliu
Îngrijirile medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, autorizate şi evaluate în condiţiile legii, alţii decât medicii de familie şi spitalele, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

Asistenţă medicală de urgenţă şi transport
Asistenţa medicală de urgenţă şi transportul sanitar se acordă şi se efectuează de către unităţi medicale specializate autorizate şi evaluate.

Autorizarea sanitară a funcţionării comercianţilor
Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitare veterinare.

Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor
Asiguraţii au următoarele drepturi:
a. să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigura, în condiţiile legii şi ale contractului-cadru; ...

Eliberarea medicamentelor compensate
Asiguraţii beneficiază de medicamente compensate sau gratuite, în baza prescripţiei medicale. Eliberarea medicamentelor la nivelul farmaciilor se face numai pe bază prescripţiei medicale (reţetă).

Furnizarea de dispozitive medicale
Dispozitivele medicale se acordă, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, de către furnizorii de dispozitive medicale avizaţi de Ministerul Sănătăţii şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Răspunderea civilă a personalului medical
Personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical şi moaşa care acordă servicii medicale.

Răspunderea disciplinară a medicului
Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, ...

Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, ...

Trimitere la tratament medical în străinătate
Activitatea de trimitere la tratament medical în străinătate a bolnavilor este îndeplinită de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de Direcţia generală asistenţă medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM