ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului „Prima Casă”

Acte normative 

• Hotărârea nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
• Criteriu din 17/06/2009 de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe finalizate, care urmează să se construiască sau aflate în faza de construcţie la roşu şi pentru finanţatori 

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată sunt următoarele: 

I. la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţii lor ori cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită şi nici nu au în derulare un credit ipotecar; dovada îndeplinirii acestui criteriu se face cu declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică; 

II. achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii şi liberă de sarcini, cu excepţia privilegiului vânzătorului asupra preţului; 

III. îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor; 

IV. dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro; 

V. se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă; 

VI. se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii; după expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului; 

VII. se obligă să constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi este de acord cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini; 

VIII. se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi cesionează drepturile de despăgubiri în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. 

Criteriile de eligibilitate pentru finanţatori sunt următoarele: 

I. au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean; 

II. costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:

  • a) rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro şi ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator;
  • b) comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării;


III. finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi separat a costurilor cu comisioanele; 

IV. nu percep comision de rambursare anticipată; 

V. solicită un avans de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro; 

VI. durata maximă a creditului este de 30 ani; 

VII. contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia; 

VIII. acceptă să efectueze evaluarea locuinţei şi verifică îndeplinirea obligaţiei de asigurare a locuinţei de către beneficiar pe toată durata creditului; 

IX. acceptă să instituie şi să reînnoiască în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ipotecă de rangul I asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului; 

X. îndeplinesc condiţiile de prudenţialitate prevăzute de legislaţia bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Naţională a României; 

XI. finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile de eligibilitate pentru beneficiari pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5
Program de lucru: Luni - Joi, 8:30 -17:00, Vineri: 8:30 - 14:30
Punct de informare - Tel: 037 211 14 09; 037 211 14 09
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Registratura - Tel: 037 211 14 43; 037 211 14 43

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM