ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Evidenţa carnetelor de muncă

Acte normative

• Ordonanţa de urgenţă nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
• Legea nr. 53/2003 Codul Muncii
• Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
• Legea nr. 450/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
• Procedură 13/12/1999 de înregistrare a contractelor individuale de muncă şi modul de ţinere a evidenţei muncii prestate de salariaţii angajatorilor prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de înregistrare şi evidenţă a convenţiilor civile de prestări de servicii

Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la angajatori se păstrează şi se completează de către inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială îşi are sediul angajatorul. La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor, inspectoratele teritoriale de muncă pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate de către aceşti angajatori.

Înregistrarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor care prestează munca la angajatori se face la inspectoratul teritorial de muncă, numai după verificarea înscrierilor din carnetele de muncă, efectuate ca urmare a încetării contractului individual de muncă.

Carnetele de muncă ale angajaţilor cu contract individual de muncă se păstrează şi se completează de inspectoratele teritoriale de muncă, prin serviciul de specialitate al acestora, iar înscrierile efectuate în carnetele de muncă vor fi verificate şi certificate de persoana desemnată în acest scop prin decizia inspectorului-şef al inspectoratului teritorial de muncă.

Angajatorii sunt obligaţi să depună la inspectoratele teritoriale de muncă la care se păstrează şi se completează carnetele de muncă ale salariaţilor:

  • a) actele privind executarea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
  • b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora.


Angajatorii care au posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de muncă au următoarele obligaţii:

  • a. să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora;
  • b. să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la inspectoratele teritoriale de muncă, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării înscrierilor efectuate.


Pentru prestarea serviciilor prevăzute, inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe un comision stabilit după cum urmează:

  • a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă;
  • b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia.


Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. 

După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor acestui act normativ. 

Angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă le vor elibera titularilor în mod eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predare-primire. Inspectoratele teritoriale de muncă ce deţin carnetele de muncă ale salariaţilor le vor elibera până la data prevăzută anterior, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. Pe data de 1 ianuarie 2011 se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificările ulterioare.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Adresa: Str. Dem.I.Dobrescu nr. 2-4, Sectorul 1, Bucureşti/ program de funcţionare: 8,30 - 16,30
Adresa electronică: pentru relaţia cu massmedia: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Centrala telefon: 021.313.62.67, 021.315.85.56

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM