ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Sancţionarea actelor de violenţă săvârşite asupra minorilor

Acte normative

• Codul penal al României

Potrivit Codului penal, infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului reprezintă punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinţi sau de către orice persoană căreia minorul i-a fost încredinţat spre creştere şi educare, şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Prin măsuri şi tratamente se înţeleg lovirile sau violenţele de orice fel, neasigurarea alimentaţiei, hainelor şi a condiţiilor corespunzătoare de locuit, precum şi orice alte măsuri sau tratamente aplicate minorului care pun în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală sau morală a acestuia. 

Pentru a constitui infracţiune, fapta trebuie să fi fost săvârşită cu intenţie, adică făptuitorul să-şi fi dat seama că prin măsurile sau tratamentele aplicate minorului pune în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală sau morală a acestuia. 

Reţinerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredinţat minorul potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei căreia i s-a încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească, spre creştere şi educare, de a împiedica în mod repetat pe oricare dintre părinţi să aibă legături personale cu minorul, în condiţiile stabilite de părţi sau de către organul competent. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Potrivit Cod penal, constituie infracţiune săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a faptei de părăsire, alungare sau lăsare fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale şi neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiei de întreţinere prevăzută de lege, infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. De asemenea, constituie infracţiune neplata cu rea-credinţă, timp de 2 luni a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă.

Sesizarea săvârşirii unei infracţiuni se adresează organului de cercetare penală al poliţiei. Sesizarea se realizează la plângerea penală a reprezentantului minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani cu încuviinţarea reprezentantului legal (părinte sau tutore) sau din oficiu (când se află pe orice cale că a fost săvârşită o infracţiune). În cazul infracţiunilor săvârşite asupra minorilor, plângerea prealabilă nu este obligatorie. 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010322
Tel: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90
Fax: 021-312.74.74; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM