ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Protecţia specială a copilului lipsit de ocrotirea părinţilor săi

Acte normative

• Hotărâre de Guvern nr. 1663/2008 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament
• Lege nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Protecţia specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora. 

Copilul beneficiază de protecţia specială prevăzută de lege până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu. La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Măsurile de protecţie specială a copilului sunt:

 • a) plasamentul;
 • b) plasamentul în regim de urgenţă;
 • c) supravegherea specializată.


De măsurile de protecţie specială, instituite de lege, beneficiază:

 • a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 • b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
 • c) copilul abuzat sau neglijat;
 • d) copilul găsit sau copilul abandonat de către mamă în unităţi sanitare;
 • e) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal.


Părinţii, precum şi copilul care a împlinit vârsta de 14 ani au dreptul să atace în instanţă măsurile de protecţie specială instituite de lege, beneficiind de asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii. 

Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile legii, după caz, la:

 • a. o persoană sau familie;
 • b. un asistent maternal;
 • c. un serviciu de tip rezidenţial.


Persoana sau familia care primeşte un copil în plasament trebuie să aibă domiciliul în România şi să fie evaluată de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament. 

Pe toată durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidenţial care îl are în îngrijire. 

La stabilirea măsurii de plasament se va urmări:

 • a. plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă;
 • b. menţinerea fraţilor împreună;
 • c. facilitarea exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura cu acesta.


Începând cu luna ianuarie 2009, cuantumul lunar al alocaţiei de plasament se stabileşte la 97 lei.

Plasamentul copilului în regim de urgenţă este o măsură de protecţie specială, cu caracter temporar, care se stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui abandonat în unităţi sanitare. Pe toată durata plasamentului în regim de urgenţă se suspendă de drept exerciţiul drepturilor părinteşti, până când instanţa judecătorească va decide cu privire la menţinerea sau la înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti. 

Măsura de supraveghere specializată se dispune în condiţiile legii faţă de copilul care a săvârşit o faptă penală şi care nu răspunde penal. În cazul în care există acordul părinţilor sau al reprezentantului legal, măsura supravegherii specializate se dispune de către comisia pentru protecţia copilului, iar, în lipsa acestui acord, de către instanţa judecătorească.

Măsura supravegherii specializate constă în menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării de către acesta a unor obligaţii, cum ar fi:

 • a) frecventarea cursurilor şcolare;
 • b) utilizarea unor servicii de îngrijire de zi;
 • c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
 • d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane.


Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010322
Tel: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90
Fax: 021-312.74.74; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM