ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Evaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi

Acte normative

• Hotărâre de Guvern nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului

Comisia pentru protecţia copilului, este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Comisia are următoarele atribuţii principale:

 • a) stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi, după caz, orientarea şcolară a acestora;
 • b) stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii;
 • c) reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecţie, precum şi încadrarea în grad de handicap şi orientarea şcolară a copiilor, pe baza sesizării direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare Direcţia;
 • d) revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • e) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
 • f) soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii;
 • g) promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde;
 • h) informează părinţii cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului;


Pentru a putea obţine certificatul de încadrare în grad de dizabilitate trebuie să se depună un dosar care cuprinde: certificat medical Tip A5 eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acrediate (Ambulatorii de Specialitate sau Spitale) şi alte documente medicale reprezentative pentru evaluarea stării de sănătate a copilului (bilete de ieşire din spital, tratamente, recuperare, certificat de naştere copil – copie, BI/CI parinţi sau reprezentanţi legali – copie, certificat de căsătorie părinţi sau în funcţie de caz certificat de deces, sentinţa judecătorească de divorţ, hotărâre de plasament, adeverinţe de venit / taloane de pensie de la ambii părinţi, fişă psihologică - formular tip, fişă medicală sintetică - formular tip.

Pentru a putea obţine certificatul de orientare şcolară şi profesională trebuie să se depună un dosar care cuprinde:

 • - certificat medical Tip A5 eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acrediate (Ambulatorii de Specialitate sau Spitale);
 • - certificat de naştere copil – copie;
 • - BI/CI parinţi sau reprezentanţi legali – copie;
 • - certificat de căsătorie părinţi sau în funcţie de caz certificat de deces, sentinţa judecătorească de divorţ, hotărâre de plasament;
 • - adeverinţe de venit / taloane de pensie de la ambii părinţi, adeverinţă şcolară;
 • - fişă psihologică - formular tip;
 • - fişă medicală sintetică - formular tip;
 • - fişă de orientare şcolară şi profesională pentru absolvenţii clasei aVIIIa din cadrul învăţământului special.


Asistentul social va stabili împreună cu petentul şi membrii echipei de evaluare data evaluării şi locul în care se va desfaşura (există posibilitatea evaluării la domiciliu pentru copiii nedeplasabili) şi actele ce sunt necesare pentru întocmirea dosarului. 

Copilul, la data şi locul stabilit, va fi evaluat din punct de vedere al tulburărilor funcţionale (stabilite prin evaluarea medicală făcută pe baza dignosticului medicului specialist curant) şi al stadiului de evoluţie, de complicaţii în activitatea şi participarea socială (prin evaluarea psiho - socială). Astfel, fiecare copil va fi evaluat de către medic (în functie de afecţiune competenţa evaluării va fi a medicului pediatru sau neuropsihiatru), psiholog, psihopedagog şi asistent social. În urma evaluării complexe se stabileşte severitatea handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru Protectia Copilului, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară sau, dacă situaţia impune stabilirea unei măsuri de protecţie.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010322
Tel: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90
Fax: 021-312.74.74; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM