ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Curatela minorului

Acte normative

• Codul Familiei

Curatorul minorului se numeşte în următoarele cazuri:

  • • când există contrarietate de interese între părinte ori tutore şi minor;
  • • când din cauza bolii ori din alte motive, părintele sau tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărui acte le încuviinţează
  • • când până la numirea tutorelui unui minor (fie pentru prima dată, fie în cazul înlocuirii tutorelui cu altul) este nevoie de timp şi se impune luarea unor măsuri provizorii, între care numirea unui curator
  • • când s-a făcut o cerere de punere sub interdicţie a unui minor, lipsit de ocrotirea părintească şi căruia nu i s-a instituit încă tutela, aşadar până la soluţionarea cererii de punere sub interdicţie. În caz de nevoie şi până la rezolvarea cererii de punere sub interdicţie, autoritatea tutelară va putea numi un curator pentru îngrijirea persoanei şi reprezentarea celui a cărui interdicţie a fost cerută precum şi pentru administrarea bunurilor.


În afară de alte cazuri prevăzute de lege, autoritatea tutelară va putea institui curatela:

  • a) dacă, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană, deşi capabilă, nu poate, personal să-şi administreze bunurile sau să-şi apere interesele în condiţii mulţumitoare şi, din motive temeinice, nu-şi poate numi un reprezentant;
  • b) dacă din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deşi capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentanţi, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare;
  • c) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar general;
  • d) dacă o persoană a dispărut fără a se avea ştiri despre ea şi nu a lăsat un mandatar general.


În cazurile prevăzute mai sus, instituirea curatelei nu aduce nici o atingere capacităţii celui pe care curatorul îl reprezintă.

Curatela nu se poate institui decât cu consimţământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimţământul nu poate fi dat. Autoritatea tutelară poate da instrucţiuni curatorului, în locul celui reprezentat, în toate cazurile în care acesta din urmă nu este în măsură să o facă.

Curatela ia sfârşit dacă au încetat cauzele care au determinat instituirea ei, la cererea curatorului a celui reprezentat, a oricăruia dintre cei prevăzuţi mai sus ori din oficiu.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010322
Tel: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90
Fax: 021-312.74.74; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM