ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Protecţia consumatorului

Clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale
Prevederile legislative se aplică în cazul contractelor încheiate în următoarele situaţii:
a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afara spaţiilor sale comerciale; ...

Drepturile consumatorilor
Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională.

Obligaţiile agenţilor economici
Operatorii economici producători sunt obligaţi:
 să pună pe piaţă numai produse sigure şi, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie testate şi/sau certificate; ...

Practici comerciale agresive
O practică comercială este considerată agresivă dacă, în contextul prezentării situaţiei de fapt şi ţinând cont de toate caracteristicile şi circumstanţele, limitează sau este susceptibilă să limiteze în mod semnificativ libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului mediu cu privire la produs.

Practici comerciale incorecte în orice situaţie
Practici comerciale înşelătoare incorecte în orice situaţie:
1) Afirmarea de către comerciant că este parte semnatară a unui cod de conduită, în cazul în care nu este. ..

Practici comerciale înşelătoare
Practicile comercianţilor în relaţia cu consumatorii sunt reprezentate de orice acţiune, omisiune, comportament, demers sau prezentare comercială, inclusiv publicitate şi comercializare, efectuate de un comerciant, în strânsă legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor.

Protecţia consumatorilor
Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor.

Protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
Constituie activităţi comerciale ilicite şi atrag răspunderea contravenţională sau penală, după caz, faţă de cei care le-au săvârşit.

Vânzarea la distanţă
Contractul la distanţă este contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă, care nu presupun prezenţa fizică simultană a comerciantului şi a consumatorului.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM