ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Testamentul autentic

Acte normative

• Codul Civil al României
• Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale

Potrivit prevederilor Codul civil, testamentul autentic este acela care a fost autentificat de notar cu respectarea condiţiilor legii. 

Testamentul autentic este acela care s-a adeverit de judecătoria competentă.

Testatorul, care este, de regulă, şi redactorul testamentului se va prezenta la notariat şi va declara în faţa notarului, după citirea testamentului, că cele cuprinse în el reprezintă voinţa sa nealterată. Proiectul de testament poate fi redactat şi de o altă persoană (de exemplu, un avocat) care, în această situaţie, trebuie să se prezinte şi el la notariat pentru atestarea înscrisului. Actele notariale se îndeplinesc la sediul biroului notarului public în timpul programului de serviciu cu publicul, afişat în mod corespunzător. 

Un act notarial se poate îndeplini în afara sediului biroului notarului public, în limitele circumscripţiei sale teritoriale, dacă la încheierea lui este interesat un număr mai mare de persoane sau partea care-l solicită este împiedicată să se prezinte, din motive temeinice, la sediul biroului. În cazul în care întocmirea unui act notarial nu suferă amânare din motive obiective, acesta va putea fi îndeplinit şi în afara programului de lucru, la cererea părţii interesate.

Dacă testamentul este întocmit conform dispoziţiilor legale, notarul va încuviinţa autentificarea testamentului printr-o rezoluţie pusă pe cererea testatorului. 

Încheierea notarială va cuprinde în mod obligatoriu, menţiunile privitoare la:

 • a) sediul biroului notarial;
 • b) denumirea încheierii şi numărul acesteia;
 • c) data îndeplinirii actului notarial;
 • d) numele şi prenumele notarului public;
 • e) locul unde s-a îndeplinit actul notarial, în cazul îndeplinirii în afara sediului biroului notarial, precizându-se împrejurarea care justifică întocmirea înscrisului în acel loc;
 • f) numele sau denumirea părţilor, domiciliul sau sediul acestora şi menţiunea faptului prezentării lor în persoană, reprezentate ori asistate, precum şi modul în care li s-a constatat identitatea, cu excepţia încheierilor prin care se dă dată certă înscrisurilor sau se legalizează copii de pe înscrisuri;
 • g) arătarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă ale actului notarial întocmit în raport cu natura acelui act;
 • h) constatarea îndeplinirii actului notarial şi a citirii acestuia de către de părţi;
 • i) menţiunea perceperii taxelor de timbru, a onorariului şi cuantumul acestora;
 • j) semnătura notarului public;
 • k) sigiliul biroului notarului public.


Testamentul autentic are (până la înscrierea în fals) forţa probantă proprie oricărui înscris autentic. 

Cât priveşte declaraţiile cuprinse în testament şi sinceritatea acestora, ele pot fi combătute de cei interesaţi prin orice mijloc de probă. Sancţiunea pentru nerespectarea formalităţilor esenţiale prevăzute de lege este nulitatea absolută. 

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România

Bucureşti, Str. General Berthelot nr. 41, sector 1, cod postal 010164 

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (secretariat); Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (relatii internationale) sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Telefon: (021) 313.99.20; (021) 313.99.23; (021) 313.99.25;(021) 313.99.26;
Fax: (021) 313.99.10

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM