ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Legalizarea copiilor după înscrisuri

Acte normative

• Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale

Notarul public eliberează copii legalizate după înscrisurile originale prezentate de părţi, după confruntarea copiei cu originalul. 

În încheiere se va arăta că s-au îndeplinit condiţiile esenţiale ale legalizării copiei, prin următoarele menţiuni:

  • a) atestarea conformităţii copiei cu înscrisul prezentat;
  • b) starea în care se află înscrisul;
  • c) semnătura secretarului care a făcut colaţionarea.


Dacă se legalizează un înscris sub semnătură privată sau din arhiva biroului notarial, în încheiere se va face menţiune expresă în acest sens. În cazul în care confruntarea copiei cu originalul înscrisului cere o pregătire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntării efectuate de către un expert desemnat de notar, potrivit prevederilor legale. În acest caz încheierea este semnată şi de expert. 

Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se eliberează numai părţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi celor ce justifică un drept sau un interes legitim. Toate actele notariale se îndeplinesc la cerere. Înscrisurile redactate de părţi sau, după caz, de reprezentanţii lor legali sau convenţionali vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă, notarul public putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare, cu acordul părţilor. 

Înscrisurile referitoare la actele notariale se redactează potrivit voinţei părţilor şi în condiţiile prevăzute de lege. Înscrisurile vor fi redactate citeţ, îngrijit şi fără prescurtări; menţiunile în cifre se vor înscrie şi în litere, iar locurile goale se vor completa prin tragere de linii. În cadrul lucrărilor de îndeplinire a actelor notariale, notarul public stabileşte identitatea, domiciliul şi capacitatea părţilor, în afara cazurilor în care se solicită dare de dată certă, întocmirea de copii legalizate sau acordarea de consultaţii juridice notariale.

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania

Bucuresti, Str. General Berthelot nr. 41, sector 1, cod postal 010164 

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (secretariat); Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (relatii internationale) sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Telefon: (021) 313.99.20; (021) 313.99.23; (021) 313.99.25;(021) 313.99.26;
Fax: (021) 313.99.10

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM