ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Încheierea de Carte Funciară

Acte normative

• Ordin nr. 133/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006
• Ordin nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară
• Regulament din 13/10/2006 de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Pentru admiterea cererii de înregistrare în cartea funciară se vor avea în vedere:

 • a. documentaţia cadastrală/tehnică a imobilului întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată, recepţionată de biroul teritorial;
 • b. înscrisul doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real.


Registratorul soluţionează cererile de înscriere prin încheiere. În cazul admiterii cererii, asistentul-registrator face înscrierile în fila cărţii funciare respective. În cazul respingerii cererii de înscriere, asistentul-registrator va nota respingerea în cartea funciară, la partea în care ar fi trebuit să se facă înscrierea, precum şi în registrul general de intrare, în dreptul numărului de înregistrare, la rubrica observaţii. 

Încheierea registratorului cuprinde:

 • a. arătarea oficiului şi a biroului teritorial;
 • b. înscrisul pe care se întemeiază cererea;
 • c. felul înscrierii: intabulare, înscriere provizorie, notare sau radiere;
 • d. determinarea exactă a dreptului sau a faptului ce se cere a fi înscris;
 • e. modalităţile drepturilor înscrise;
 • f. unitatea administrativ-teritorială (localitatea) în care se află imobilul, numărul cărţii funciare, numărul de ordine, numărul cadastral sau topografic, numărul de carte funciară;
 • g. persoanele în folosul şi împotriva cărora se efectuează înscrierea;
 • h. persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea;
 • i. privilegiul imobiliar, dacă este cazul;
 • j. temeiul juridic în caz de admitere sau respingere;
 • k. calea de atac, termenul şi biroul teritorial la care se depune;
 • l. tariful achitat;
 • m. semnătura registratorului şi a asistentului-registrator.


Încheierea are numărul şi data de înregistrare a cererii. Încheierea de carte funciară se va motiva în fapt şi în drept, de către registratorul care o dispune. Încheierea se redactează în numărul de exemplare necesar comunicării. Un exemplar se va depune la dosarul cererii. 

Respingerea cererii se va nota în cartea funciară, arătându-se numele celui care a cerut înscrierea, dreptul sau faptul juridic care a făcut obiectul cererii, imobilul la care se referă. Notarea respingerii nu va fi evidenţiată în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu excepţia situaţiei în care a fost notată plângere împotriva încheierii de respingere. 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 1, sector 6, cod poştal 060022, Bucureşti, România
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Biroul de Relaţii cu Publicul

Telefon: +40 (21) 317.31.62
Fax: +40 (21) 311.51.61
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Serviciul de Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Telefon: +40 (21) 317.26.62
Fax: +40 (21) 317.31.62
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM