ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Certificarea unor fapte

Acte normative

• Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale

Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:

  • a) faptul că o persoană se află în viaţă;
  • b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
  • c) faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;
  • d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi şi la o anumită oră la sediul biroului notarial şi declaraţia acesteia.


În încheiere se va menţiona şi ora constatării, precum şi fapta care se certifică. Notarul public poate certifica,la cerere, procesele-verbale şi hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor societăţilor comerciale, printr-o încheiere în care se vor menţiona data şi locul adunării, faptul semnării procesului-verbal sau a hotărârii de către preşedintele adunării generale sau de către toţi participanţii. 

La cererea preşedintelui sau a unei părţi dintre participanţii la adunarea generală, notarul public poate stabili identitatea participanţilor. Toate actele notariale se îndeplinesc la cerere. Înscrisurile redactate de părţi sau, după caz, de reprezentanţii lor legali sau convenţionali vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă, notarul public putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare, cu acordul părţilor. 

Înscrisurile referitoare la actele notariale se redactează potrivit voinţei părţilor şi în condiţiile prevăzute de lege. Înscrisurile vor fi redactate citeţ, îngrijit şi fără prescurtări; menţiunile în cifre se vor înscrie şi în litere, iar locurile goale se vor completa prin tragere de linii. În cadrul lucrărilor de îndeplinire a actelor notariale, notarul public stabileşte identitatea, domiciliul şi capacitatea părţilor, în afara cazurilor în care se solicită dare de dată certă, întocmirea de copii legalizate sau acordarea de consultaţii juridice notariale.

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Bucureşti, Str. General Berthelot nr. 41, sector 1, cod poştal 010164 

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (secretariat); Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (relaţii internaţionale) sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Telefon: (021) 313.99.20; (021) 313.99.23; (021) 313.99.25;(021) 313.99.26;
Fax: (021) 313.99.10

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM