ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Transferul de credite european. Suplimentul diplomei din învăţământul superior

Caracteristicile de bază ale ECTS sunt:

  • • ECTS este bazat pe principiul că 60 de credite măsoară încărcare academică a unui student full-time pe parcursul unui an academic. Gradul de încărcare al unui program de studiu full-time în Europa se ridică la aproximativ 1500-1800 ore/an şi în acest caz un credit înseamnă aproximativ 25-30 ore de lucru.
  • • Creditele în ECTS pot fi obţinute doar după ce se finalizează munca cerută şi evaluarea exactă a obiectivelor în educaţie. Obiectivele reprezintă un set de competenţe care vor fi obţinute de către student la finalizarea procesului de învăţământ, fie acesta de scurtă sau de lungă durată;
  • • Creditele sunt alocate tuturor componentelor educaţionale ale unei programe de studii (module, cursuri, lucrări de dizertaţie, etc.) şi reflectă cantitatea de muncă pe care fiecare componentă o necesită pentru finalizarea cu succes a unui an academic;


Performanţa academică a studentului este susţinută de nota locală/naţională. Sistemul ECTS acordă studentului o notă pe bază statistică. 

Suplimentul de diplomă este reprezentat de un document ataşat diplomei de învăţământ superior, care furnizează o descriere standardizată a naturii, nivelului, contextului, conţinutului şi statutul studiilor care au fost terminate cu succes de către student. Acest supliment furnizează transparenţă şi facilitează recunoaşterea academică ţi profesională a calificărilor (diplome, grade, certificări). 

Suplimentul este format din 8 secţiuni, cuprinzând informaţii referitoare la candidat, calificarea acestuia, nivelul calificării, conţinutul ţi rezultatele obţinute, informaţii referitoare la finalitatea calificărilor, informaţii adiţionale, certificarea suplimentului, cât şi informaţii generale privind sistemul de învăţământ naţional superior.

Suplimentul de diplomă oferă următoarele avantaje:

  • a. Diploma este mai uşor de citit şi de comparat peste hotare;
  • b. Conţine o descriere foarte precisă a gradelor academice şi a competenţelor obţinute ăn timpul perioadei de studiu;
  • c. Conţine o descriere obiectivă a competenţelor;
  • d. Măreşte gradul de rapiditate la angajare.


Suplimentul diplomei asigură şi promovează transparenţa în cadrul educaţiei la nivel academic superior, absoarbe rapid modificările în ceea ce priveşte calificările, promovează o verificare şi evaluare corectă şi punctuală a calificărilor academice. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
Tel. Centrală: 4056200; 4056300; 
Tel. Ministru: 4056223; 4056208; 
Tel. Cercetare: 3192326 
Adresa paginii de internet: www.edu.ro

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM