ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Şcoala europeană

Acte normative

• Convenţie privind definirea statutului şcolilor europene 

În fiecare şcoală, procesul de instruire are în vedere parcurgerea programei şcolare până la sfârşitul ciclului secundar. 

Şcoala cuprinde 3 cicluri:

 • - preşcolar;
 • - primar, de 5 ani;
 • - secundar, de 7 ani.


Necesităţile tehnice ale învăţământului sunt, în măsura posibilităţilor, acoperite de către şcoli, în cooperare cu sistemul educaţional al ţării gazdă. Instruirea este asigurată de profesori detaşaţi sau numiţi de către statele membre, în conformitate cu deciziile luate de către Consiliul superior, potrivit procedurii menţionate de lege. Orice propunere de schimbare a structurii fundamentale a unei şcoli impune votul unanim al reprezentanţilor statului membru în Consiliul superior. Orice propunere de schimbare a statutului oficial al profesorilor presupune votul unanim al Consiliului superior. 

Educaţia oferită în şcolile europene se organizează pe următoarele principii:

 • 1. cursurile sunt ţinute în limbile specificate;
 • 2. pentru a încuraja unitatea şcolilor europene, la unele materii se pot uni clasele de acelaşi nivel pentru a da posibilitatea elevilor repartizaţi pe secţii diferite, în funcţie de limba maternă, să înveţe şi împreună, înlesnindu-le astfel cunoaşterea reciprocă. Pentru aceste ore comune poate fi folosită orice limbă a Comunităţii, în măsura în care Consiliul superior decide că circumstanţele justifică acest lucru;
 • 3. o atenţie specială se acordă însuşirii temeinice a limbilor moderne de către elevi;
 • 4. planurile de învăţământ promovează dimensiunea europeană;
 • 5. în procesul de educare şi instruire sunt respectate conştiinţa şi convingerile individuale;
 • 6. se iau măsuri pentru a facilita primirea în şcoală a copiilor cu nevoi educaţionale speciale.


Anii de studiu încheiaţi cu succes în cadrul şcolii, precum şi diplomele şi certificatele respective sunt recunoscute oficial pe teritoriul statelor membre, pe baza unui tabel de echivalare, în condiţiile stabilite de Consiliul superior şi sub rezerva acordului autorităţilor naţionale competente. 

Titularii diplomei de bacalaureat european obţinut la şcoala europeană:

 • a) se bucură, în cadrul statului membru din care provin, de toate beneficiile rezultate de pe urma diplomei sau a certificatului înmânat la terminarea ciclului secundar din ţara respectivă;
 • b) au dreptul de a solicita admiterea la orice universitate de pe teritoriul oricărui stat membru, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acestui stat membru cu calificări echivalente.


Cuvântul universitate se aplică:

 • a. universităţilor;
 • b. instituţiilor privite drept universităţi de către statul membru pe al cărui teritoriu sunt situate.


Fiecare şcoală are personalitatea juridică necesară pentru atingerea obiectivelor educaţionale proprii. În acest scop, este liberă să îşi gestioneze fondurile alocate de la buget, în condiţiile prevăzute de regulamentul financiar. Şcoala are dreptul să stea în justiţie. Este abilitată, în special, să cumpere şi să vândă bunuri mobile şi imobile. În ceea ce priveşte drepturile şi obligaţile, şcoala este tratată în fiecare stat membru ca o instituţie educaţională, de drept public, sub rezerva dispoziţiilor speciale ale prezentei convenţii. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
Tel. Centrală: 4056200; 4056300; Tel. 
Ministru: 4056223; 4056208; 
Tel. Cercetare: 3192326 
Adresa paginii de internet: www.edu.ro

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM