ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Burse acordate studenţilor

Acte normative

• Hotărârea nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi
• Criteriu general de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, cursuri de zi
Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă studenţilor din învăţământul superior de stat, cursuri de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, iar cursanţilor de la învăţământul postuniversitar bursele se acordă prin concurs.

Bursele de merit se acordă în următoarele cazuri:

  • a. studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură;
  • b. studenţilor cu performanţe ştiinţifice - bursa de performanţă, care este o bursă de merit atribuită prin concurs de către fiecare universitate;
  • c. studenţilor cu performanţe cultural-artistice deosebite - bursa de performanţă artistică, celor cu performanţe sportive - bursa de performanţă sportivă. Acestea sunt burse de merit atribuite de către fiecare universitate.


Bursa de merit atribuită pentru performanţe ştiinţifice - bursa de performanţă - se poate atribui începând cu anul al doilea de studii, pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul instituţiei de învăţământ superior. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor, inclusiv a vacanţei de vară pentru studenţi. 

Bursele de ajutor social se acordă:

  • a. studenţilor integralişti din instituţiile de învăţământ superior de stat în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de "Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" sau de "Erou-martir" - cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
  • b. studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
  • c. studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
  • d. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.


Senatele universitare pot acorda şi alte burse sociale, conform criteriilor şi regulamentelor proprii. 

Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, în cuantumuri cel puţin egale cu bursa minimă, stabilite de senatul universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:

  • a. bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele de copii, studenţilor proveniţi din plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie. Această categorie de bursă de ajutor social ocazional se poate acorda aceluiaşi student de două ori în decursul unui an universitar;
  • b. bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât bursele, constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut;
  • c. bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este stabilită de către biroul senatului universităţii.


Criteriile specifice de acordare a burselor la nivelul instituţiilor de învăţământ superior se elaborează de senatele universitare, ţinând seama de sistemul de organizare a învăţământului superior, diferenţiat pe specializări, iar în cazul burselor de ajutor social, de venitul net al familiei studentului sau al susţinătorului legal. 

Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează o a doua specializare sau studenţii reînmatriculaţi pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
Tel. Centrală: 4056200; 4056300; 
Tel. Ministru: 4056223; 4056208; 
Tel. Cercetare: 3192326 
Adresa paginii de internet: www.edu.ro

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM