ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

Acte normative

• Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

Prin principiul egalităţii de tratament se înţelege:

  • a. că nu va exista nicio discriminare directă bazată pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament mai puţin favorabil femeilor pe motive de sarcină şi maternitate;
  • b. că nu va exista nicio discriminare indirectă bazată pe criteriul de sex.


Orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex este interzisă. Hărţuirea, hărţuirea sexuală şi dispoziţia de a discrimina o persoană pe baza criteriului de sex constituie discriminare. Orice ordin de discriminare directă sau indirectă împotriva unor persoane pe criterii de sex este considerat discriminatoriu.

Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuirea ori de hărţuirea sexuală a acesteia.

Nu sunt considerate discriminări:

  • a. măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării;
  • b. diferenţele de tratament bazate pe o caracteristică de sex, dacă furnizarea de bunuri şi servicii destinată în exclusivitate sau cu precădere persoanelor de un anumit sex este justificată de un scop legitim, iar mijloacele de realizare a acestui scop sunt potrivite şi necesare.


Utilizarea elementului sex ca factor în calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor de asigurare şi a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferenţe în materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată, în toate contractele noi încheiate după data de 21 decembrie 2007.

Sunt exceptate contractele care conţin diferenţe proporţionale în materie de prime şi beneficii pentru persoanele asigurate, încheiate cu respectarea următoarelor condiţii:

  • a. elementul sex este un factor determinant în evaluarea riscului;
  • b. metoda de calcul a primelor şi beneficiilor se bazează pe date actuariale şi statistice relevante şi realiste, prelucrate, publicate şi actualizate regulat.


Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor şi autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private au obligaţia să comunice anual Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), derogările de la aplicarea prevederilor legale, însoţite de datele statistice relevante. 

Societăţile care oferă servicii de asigurare, servicii financiare conexe şi pensii private au obligaţia să analizeze existenţa în cadrul contractelor pe care le încheie a oricăror costuri legate de sarcină şi maternitate, pentru persoanele asigurate, care determină diferenţe în materie de prime şi beneficii, în vederea eliminării acestora până la data de 21 decembrie 2009.
Menţinerea în cadrul contractelor, după data de 21 decembrie 2009, a oricăror clauze care să determine, pentru persoana asigurată, diferenţe în materie de prime şi beneficii ca urmare a costurilor legate de sarcină şi maternitate este interzisă.

ANES este instituţia responsabilă cu asigurarea informării Comisiei cu privire la aplicarea principiului egalităţii de tratament în domeniul accesului la bunuri şi servicii şi furnizării de bunuri şi servicii şi la derogările pe care România le aplică în acest domeniul.

Pentru exercitarea prevederilor prevăzute de lege, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi ANES vor colabora, pe bază de protocoale, cu autorităţile de supraveghere competente în domeniul asigurărilor, pensiilor private, serviciilor financiare conexe şi al prestării de servicii.

ANES, CNCD, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), au obligaţia de a asigura informarea corespunzătoare a tuturor persoanelor interesate şi de a încuraja dialogul cu organismele interesate cu privire la prevederile acesteia.

Orice persoană are dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminată pe baza criteriului de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, să formuleze sesizări/reclamaţii către furnizorul de bunuri şi servicii sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat.

În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul furnizorului de bunuri şi servicii prin conciliere, persoana care prezintă elemente de fapt, ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, are dreptul să sesizeze CNCD şi să introducă la instanţa judecătorească competentă, în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit dreptului comun, cerere împotriva autorului discriminării pentru despăgubiri materiale şi/sau daune morale, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii. Cererea poate fi formulată într-un interval de 3 ani de la data săvârşirii faptei.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Program de lucru cu publicul: Luni-Joi 08:00 - 16:30 Vineri: 08:00 - 14:00

Adresa: Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 Bucuresti
Telefon: +4 021 312.65.78; +4 021 312.65.78; +4 021 312.65.79; +4 021 312.65.79
Fax: +4 021 312.65.85; Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Adresa: Bulevardul Magheru 6-8 sector 1, Bucureşti 
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon 021 316 20 44 021 316 20 44; Fax 021 316 20 43

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM