ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu”

Acte normative 

• Hotărârea nr. 1005/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
• Hotărâre nr. 1095/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
• Hotărâre nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu» sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit. 

Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei şi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor. 

Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată în perioada 15 septembrie - 1 octombrie, începând cu anul şcolar 2008/2009, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris. Cererea va fi însoţită de actele doveditoare privind venitul brut lunar pe membru de familie. 

În termen de 5 zile de la afişarea listei cu beneficiarii sprijinului financiar, se pot depune contestaţii la unităţile de învăţământ care vor fi analizate de comisia formată la nivelul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestaţie. 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul liceal sau în învăţământul profesional se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, desemnată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, înainte de începerea anului şcolar. Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială. Plata sprijinului financiar se face prin unităţile şcolare direct către elevii beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Compartimentul pentru Informare Publică 
luni-joi, între orele 8:30-16:30; vineri, între orele 8:30-14:00
str. Spiru Haret, nr. 10, sector 1, 010176, Bucureşti, tel/fax + 40 (21) 315 50 99

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM