ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Plasarea şi îngrijirea copilului la asistentul maternal profesionist

Acte normative 

• Ordin nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Procesul de potrivire constă în identificarea şi pregătirea unei familii care să răspundă nevoilor specifice ale copilului care urmează a fi plasat. Asistentul social al copilului este responsabilul de caz şi coordonează întregul proces de potrivire. 

Asistentul social al copilului, pe baza evaluării nevoilor copilului şi a planului individualizat de protecţie, contactează asistenţii sociali ai asistentului maternal profesionist, în vederea derulării procesului de potrivire conform standardelor prevăzute în ghidul metodologic. 

Etapele minime obligatorii care trebuie parcurse în cursul procesului de potrivire sunt următoarele:

  • • Potrivirea teoretică - presupune luarea în considerare cel puţin a următoarelor criterii referitoare la copil, familia lui biologică (atunci când este cazul) şi, respectiv, asistentul maternal profesionist:
  • • Informarea şi pregătirea tuturor părţilor implicate
  • • Acomodarea copilului cu asistentul maternal profesionist


Singura excepţie de la desfăşurarea graduală a procesului de acomodare o reprezintă plasamentul copilului în regim de urgenţă. Prin natura lui, plasamentul în regim de urgenţă nu permite parcurgerea fazelor de acomodare şi are drept scop asigurarea imediată a securităţii grav ameninţate a copilului. 

Recomandarea stabilirii măsurii de plasament/încredinţare a copilului la asistentul maternal profesionist se face de către asistentul social al copilului şi este o consecinţă a evoluţiei favorabile a procesului de acomodare. În această etapă este obligatorie luarea în considerare a opiniei copilului - potrivit capacităţii sale de exprimare şi gradului său de maturitate - şi a opiniei asistentului maternal profesionist. 

Încheierea convenţiei de plasament/încredinţare între asistentul maternal profesionist şi angajator se realizează înainte de mutarea propriu-zisă a copilului şi numai după pronunţarea hotărârii de plasament/încredinţare. Mutarea efectivă a copilului are loc imediat după semnarea convenţiei de plasament/încredinţare de către asistentul maternal profesionist. Întregul proces de mutare este coordonat de asistent ul social al copilului. 

Copilul va lua cu el, la domiciliul asistentul maternal profesionist, obiectele personale de care este ataşat. 

Vizitele de urmărire vor fi realizate de către asistentul social al copilului. Frecvenţa minimă a vizitelor asistent ului social - anunţate şi neanunţate - la asistent maternal profesionist este săptămânală în prima lună de plasament/încredinţare, iar apoi, cel puţin bilunară. În urma realizării vizitelor, asistentul social al copilului va întocmi pentru fiecare vizită un raport. 

Încetarea plasamentului/încredinţării la asistent maternal profesionist se poate realiza conform planului individualizat de protecţie sau poate fi determinată de alte motive. În ambele situaţii, încetarea plasamentului/încredinţării la asistent maternal profesionist se realizează printr-o hotărâre de încetare, revocare sau înlocuire, după caz, a măsurii de ocrotire a copilului, pronunţată de către autoritatea competentă. 

La fel ca şi intrarea copilului în familia asistent maternal profesionist, plecarea sa trebuie să fie un proces gradual, desfăşurat cu parcurgerea aceloraşi etape ale procesului de acomodare menţionate anterior. În situaţii de urgenţă, când acest lucru nu este posibil, se va alege soluţia cea mai securizantă pentru copil. 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010322
Tel: 021-315-3633, 021-315-3630, 021-310-0789, 021-310-0790
Fax: 21-312-7474
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program relaţii cu publicul:
luni: 8:30 – 18:30 
marţi – vineri: 8:30 – 16:30

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM