ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Alocaţie suplimentară pentru familiile cu mai mulţi copii

Acte normative

• Legea nr. 236/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
• Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

Beneficiază de alocaţia familială complementară familiile formate din soţ, soţie şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună. Alocaţia familială complementară se acordă lunar familiei dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la salariul minim net pe economie. Beneficiază de alocaţie de susţinere familiile formate din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale. Alocaţia de susţinere se acordă lunar familiilor monoparentale dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la salariul minim net pe economie.

Alocaţiile se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiilor se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială locuieşte familia. 

Cuantumul alocaţiei familiale complementare este de:

  • a. 50 lei pentru familia cu un copil;
  • b. 60 lei pentru familia cu 2 copii;
  • c. 65 lei pentru familia cu 3 copii;
  • d. 70 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.

Cuantumul alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală este de:

  • a. 70 lei pentru familia cu un copil;
  • b. 80 lei pentru familia cu 2 copii;
  • c. 85 lei pentru familia cu 3 copii;
  • d. 90 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.


Fondurile pentru plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1 Bucureşti
program de funcţionare: 8,30 - 16,30
Adresa electronică pentru relaţia cu massmedia: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Centrala telefon: 021.313.62.67, 021.315.85.56

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM