ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Alocaţia pentru copiii nou-născuţi

Acte normative

• Hotărârea de Guvern 1664/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 461/2001 privind venitul minim garantat
• Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

Mamele au dreptul la o alocaţie pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii, în cuantum de 230 lei. 

Alocaţia se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci când mama nu este în situaţia de a beneficia de acest drept. 

Acordarea dreptului şi plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se realizează pe bază de cerere şi acte doveditoare, prin dispoziţie a primarului localităţii în a cărei rază domiciliază mama sau, după caz, unde a fost înregistrată naşterea copilului.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • • Cerere tip;
  • • Declaraţie pe propria răspundere privind rangul copilului nou-născut;
  • • Actul de identitate al mamei – copie şi original;
  • • Certificatul de naştere al copilului - copie şi original;
  • • Copiile de pe certificatele de nastere ale copiilor nascuti anterior;
  • • Livretul de familie (eliberat şi actualizat de Serviciul stare civilă) – original;
  • • Adeverinţa (negaţie) – în cazul în care naşterea a fost înregistrată în altă localitate/sector decât în cea în care domiciliază mama, din care să rezulte că nu a beneficiat de alocaţia pentru copilul nou-născut.


Alocaţia se acordă o singură dată pentru fiecare copil născut viu, în termen de maximum 12 luni de la naşterea copilului. 

Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea. Modificarea cuantumului sau încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. 

Modificarea cuantumului prevăzut sau încetarea dreptului se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1 Bucureşti
program de funcţionare: 8,30 - 16,30
Adresa electronică: 
- pentru relaţia cu massmedia: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Centrala telefon: 021.313.62.67, 021.315.85.56

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM