ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Alocaţia de stat pentru copii

Acte normative

• Hotărârea nr. 62/2008 privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii
• Legea nr. 174/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
• Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Potrivit prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de alocaţia de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.

Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. Tinerii prevăzuţi anterior care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical. Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii. 

Stabilirea dreptului la alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept. Cererea se face în numele copilului de către părinţi, tutore, curator, persoana căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentul maternal sau persoana căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei. 

După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea reprezentantului său legal. Plata alocaţiei de stat pentru copii se face începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul. În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni. 

Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii este de 42 lei lunar şi se indexează în condiţiile legii. Titular al dreptului la alocaţie de stat pentru copii este copilul.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1 Bucureşti
program de funcţionare: 8,30 - 16,30
Adresa electronică: 
- pentru relaţia cu massmedia: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Centrala telefon: 021.313.62.67, 021.315.85.56 

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM