ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Asistenta sociala

Ajutor de înmormântare
În cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social.

Ajutor social
Au dreptul la ajutor social, familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, cetăţeni străini sau apatrizi cu reşedinţa sau domiciliul în România, care realizează venituri nete lunare sub nivelul venitului minim lunar garantat.

Alocaţia de stat pentru copii
Potrivit prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de alocaţia de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.

Alocaţia pentru copiii nou-născuţi
Mamele au dreptul la o alocaţie pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii, în cuantum de 230 lei. Alocaţia se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci când mama nu este în situaţia de a beneficia de acest drept.

Alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală
Beneficiază de alocaţia familială complementară, familiile formate din soţ, soţie şi copii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acestora, care îndeplinesc condiţia de a locui împreună.

Alocaţie suplimentară pentru familiile cu mai mulţi copii
Beneficiază de alocaţia familială complementară familiile formate din soţ, soţie şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună.

Cantine sociale
Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:
a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană, luat în calcul la stabilirea ajutorului social

Obţinerea unei locuinţe sociale
Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie.

Plasarea şi îngrijirea copilului la asistentul maternal profesionist
Procesul de potrivire constă în identificarea şi pregătirea unei familii care să răspundă nevoilor specifice ale copilului care urmează a fi plasat. Asistentul social al copilului este responsabilul de caz şi coordonează întregul proces de potrivire.

Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu”
Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu» sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM