ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Prestaţiile de invaliditate în legislaţia Uniunii Europene

Acte normative 

• Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Legislaţie de tip A înseamnă orice legislaţie în temeiul căreia valoarea prestaţiilor de invaliditate este independentă de durata perioadelor de asigurare sau de rezidenţă, iar „legislaţia de tip B” înseamnă orice altă legislaţie. 

Persoana care, succesiv sau alternativ, a fost supusă legislaţiei a două sau mai multe state membre şi care a realizat perioade de asigurare sau de rezidenţă exclusiv în temeiul legislaţiilor de tip A are dreptul la prestaţii doar din partea instituţiei din statul membru a cărui legislaţie era aplicabilă în momentul în care a apărut incapacitatea de muncă urmată de invaliditate şi beneficiază de aceste prestaţii în conformitate cu legislaţia respectivă. 

În cazul în care persoana interesată a fost anterior supusă unei legislaţii de tip B şi suferă de incapacitate de muncă ce conduce la invaliditate în timp ce este supusă unei legislaţii de tip A, persoana respectivă are dreptul la prestaţii, în măsura în care:

• îndeplineşte condiţiile impuse exclusiv de legislaţia respectivă sau de altele de acelaşi tip, dar fără a recurge la perioade de asigurare sau de rezidenţă realizate în temeiul unei legislaţii de tip B

si

• nu solicită eventuale drepturi la prestaţii pentru limită de vârstă.

Decizia luată de o instituţie a unui stat membru cu privire la gradul de invaliditate al unui solicitant este obligatorie pentru instituţia oricărui alt stat membru interesat, în cazul în care se recunoaşte concordanta dintre legislaţia acestor state membre cu privire la condiţiile referitoare la gradul de invaliditate. 

În cazul agravării unei invalidităţi pentru care persoana beneficiază de prestaţii în temeiul legislaţiei unuia sau mai multor state membre, se aplica următoarele dispoziţii, luându-se în considerare agravarea:

  • (a) prestaţiile se acordă în conformitate cu legea;
  • (b) cu toate acestea, în cazul în care persoana interesata a intrat sub incidenţa a doua sau mai multe legislaţii de tip A si, din momentul în care beneficiază de prestaţie, nu a fost supusa legislaţiei altui stat membru, prestaţia se acordă în conformitate cu legea.


În cazul în care valoarea totală a prestaţiei sau prestaţiilor plătibile este mai mica decât valoarea prestaţiei de care beneficia persoana în cauza în numele instituţiei anterior competente, instituţia respectiva îi plăteşte un supliment, egal cu diferenţa dintre cele doua valori.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM