ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap

Acte normative

• HG 1665/2008 privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

• Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege. Cererea pentru plata prestaţiilor sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale competente în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap. Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap. 

Cererea şi actele doveditoare se depun spre înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap. 

Plata prestaţiei sociale se face începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare încetării dreptului la prestaţia socială respectivă. Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%. Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice. 

Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale:

  • a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:
  •     1. în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;
  •     2. în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
  • b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
  •     a. în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;
  •     b. în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
  •     c. în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.


Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară adulţii cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist. Nu pot beneficia de alocaţie de stat copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice. De alocaţia lunară de hrană poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este îngrijit în familie. 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 

Calea Victoriei nr. 194, Bucureşti 
Tel: 021-2125438 ; 021-2125439 Fax: 021- 2125443 
Web: www.anph.ro
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM