ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Situaţia pensionarilor cu domiciliul în străinătate

Acte normative

• Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Conform legii, asiguraţii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, iar stagiul de cotizare este constituit din perioada în care persoanele au plătit contribuţii de asigurări sociale în sistemul public din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile la care România este parte. În plus, prevederile actului normativ au creat premisele în vederea aplicării principiilor de coordonare a sistemelor de securitate socială şi anume:

 • a) exportul prestaţiilor;
 • b) recunoaşterea şi totalizarea perioadelor de asigurare;
 • c) instituirea unei cooperări între autorităţile şi instituţiile naţionale responsabile cu acordarea prestaţiilor.


Astfel, drepturile de asigurări sociale cuvenite în sistemul public din România, precum şi prestaţiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi, pot fi transferate în ţările în care asiguraţii îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa, sub rezerva existenţei unor instrumente juridice internaţionale care să prevadă acest transfer. 

Dosarul administrativ de pensionare trebuie să conţină următoarele documente:

 • - cerere pentru înscriere la pensie ;
 • - carnetul de muncă (original şi copie);
 • - alte acte prevăzute de lege pentru vechimea în muncă;
 • - livret militar (original şi copie);
 • - diplomă de studii superioare (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
 • - adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau contractul de muncă;
 • - adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 • - adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
 • - procură specială pentru mandatar;
 • - confirmare de la S.C .BANC POST S.A. privind deschiderea contului curent personal la filiala de la domiciliul mandatarului etc.


Dintre documentele menţionate sunt obligatorii doar cele care fac dovada vechimii în muncă (carnet de muncă şi adeverinţe privind vechimea în muncă), precum şi procura specială în cazul în care drepturile de pensie sunt încasate prin mandatar. În cazul în care titularul domiciliat în străinătate şi-a stabilit o reşedinţă în România, casa teritorială de pensii competentă este cea din raza sa de reşedinţă. 

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

Adresa: Str. Latina nr. 8, sector 2 , 
Telefon: Tel. 021.250.12.30; 021.250.07.15; 021.250.08.35 
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Orar: L-V: 8, 30-16

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM