ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Eliberarea certificatului de persoană cu handicap

Acte normative

• Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Prevederile sunt aplicabile copiilor şi adulţilor cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România. 

Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:

 • a) ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;
 • b) educaţie şi formare profesională;
 • c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
 • d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
 • e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
 • f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
 • g) asistenţă juridică;
 • h) facilităţi fiscale;
 • i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.Acte necesare eliberare certificat:

  • • act de identitate - original si copie
  • • adeverinta de salariu – pentru salariati – copie
  • • decizie de pensionare si ultimul talon de pensie – pentru pensionari – copii
  • • adeverinta de la circa financiara – pentru cei care nu realizeaza venituri – copie
  • • documente medicale necesare evaluarii medicale - Conf. criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap
  • • Scrisoare medicala/referat medic specialist – original
  • • Referat medic de familie – numai pentru persoanele care depun dosarul pentru prima data (cu bolile aflate in evidenta ) – original
  • • Documente medicale cu data debutului afectiunii (copie fisa dispensarizare, copie bilet iesire din spital, etc. – dupa caz)
  • • Investigatii medicale specifice afectiunii respective:
 • * glicemie, glicozurie, oscilometrie, spirometrie – original,
 • * hemoleucograma, ex. FO , electroforeza, examen urina, radioscopie cord-pulmon/radiografie, echografie, CT, RMN, bilet iesiere spital, etc. – copie
  • • Dementa Alzheimer:
 • - examen psihiatrie (original);
 • - examen psihologic incluzand MMSE (original);
 • - examen neurologic (original);
 • - CT cerebral (copie).Certificatele sunt valabile în original sau în copie certificată. Termenul de valabilitate este înscris în decizia de încadrare în grad de handicap. 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 

Calea Victoriei nr. 194, Bucureşti 
Tel: 021-2125438 ; 021-2125439 
Fax: 021- 2125443 
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Web: www.anph.ro

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM