ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Drepturile şi obligaţiile persoanelor asigurate în sistemul de asigurări de sănătate

Acte normative

• Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Drepturile persoanelor asigurate:

   a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigura, în condiţiile legii şi ale contractului-cadru;    b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile legale, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;    c) să îsi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;    d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;    e) să efectueze controale profilactice, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;    f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;    g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;    h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;    i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;    j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;    k) să beneficieze de dispozitive medicale;    l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;    m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;    n) să aibă dreptul la informatie în cazul tratamentelor medicale;    o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

 

Asiguraţii beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie personală, pe baza de prescripţie medicală eliberată de medicii care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În listă se pot include numai medicamente prevăzute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.

Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de până la 3 – 5 zile în afectiuni acute, de până la 8 – 10 zile în afecţiuni subacute şi de până la 30 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, cu excepţia bolnavilor cu diagnosticul diabet zaharat, pentru care perioada poate fi de până la 60 de zile. Pentru afecţiunile cronice considerate caz nou în prima lună de tratament pot fi prescrise medicamente pentru primele 10 zile, dupa care se aplică reglementările de mai sus privind bolnavii cu afecţiuni cronice. Prescripţia medicală eliberată de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicaţia pentru maximum 30 de zile. Prescripţia medicală pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar în afecţiunile acute şi subacute prescripţia medicala este valabilă în mediul urban numai în primele 24 de ore de la prescriere, iar în mediul rural 48 de ore.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Adresa: Calea Calarasilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634 Bucuresti 
TEL VERDE 0800.800.950

Biroul Relatii cu Asiguratii
Tel. 021 3026236
Fax. 021 316 80 58
Tel-verde: 0800 800 950
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM