ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă a persoanelor cu handicap

Acte normative

• Ordonanţă de urgenţă nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

• Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Orice persoană cu handicap care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în muncă are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul de handicap. Persoana cu handicap participă activ în procesul evaluării şi orientării profesionale, are acces la informare şi la alegerea activităţii, conform dorinţelor şi aptitudinilor sale. Datele şi informaţiile personale colectate în cursul procesului de evaluare şi orientare profesională sunt confidenţiale şi pot fi utilizate numai în interesul şi cu acordul persoanei cu handicap în cauză. 

Beneficiază de orientare profesională, după caz, persoana cu handicap care este şcolarizată şi are vârsta corespunzătoare în vederea integrării profesionale, persoana care nu are un loc de muncă, cea care nu are experienţă profesională sau cea care, deşi încadrată în muncă, doreşte reconversie profesională. Persoana cu handicap sau, după caz, familia ori reprezentantul legal al acesteia este principalul factor de decizie cu privire la orientarea profesională. Formarea profesională a persoanelor cu handicap se organizează, conform legii, prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare. 

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. 

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

 • a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
 • b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).


Fac excepţie instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. Monitorizarea şi controlul respectării prevederilor legale se fac de către Inspecţia Muncii. 

Angajarea persoanei cu handicap în muncă se realizează în următoarele forme:

 • a) pe piaţa liberă a muncii;
 • b) la domiciliu;
 • c) în forme protejate.


Formele protejate de angajare în muncă sunt:

  • a) loc de muncă protejat;
  • b) unitate protejată autorizată.

 

    Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiază din partea angajatorului de transportul la şi de la domiciliu al materiilor prime şi materialelor necesare în activitate, precum şi al produselor finite realizate. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

    Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1 Bucureşti 

 

    Program de funcţionare: 8,30 - 16,30

 

    Adresa electronică: 

 

    Pentru relaţia cu massmedia: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    Centrala telefon: 021.313.62.67, 021.315.85.56 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

    Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti

 

    Tel. Centrală: 4056200; 4056300

 

    Compartimentul pentru Informare Publică 

 

    luni-joi, între orele 8:30-16:30; vineri, între orele 8:30-14:00

 

   str. Spiru Haret, nr. 10, sector 1, 010176, Bucureşti, tel/fax + 40 (21) 315 50 99

 

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM