ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Asigurari sociale

Ajutorul de şomaj în legislaţia Uniunii Europene
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
Cardul european se eliberează asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este asigurat. De la 1 ianuarie 2008 costul cardului european de asigurări de sănătate se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Drepturile şi obligaţiile persoanelor asigurate în sistemul de asigurări de sănătate
Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. - Drepturile persoanelor asigurate.

Eliberarea certificatului de persoană cu handicap
Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale.

Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă a persoanelor cu handicap
Orice persoană cu handicap care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în muncă are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul de handicap.

Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap
Dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege.

Prestaţiile de boală, de maternitate şi de paternitate asimilate în legislaţia Uniunii Europene
Persoana asigurată sau membrii familiei acesteia care îşi au reşedinţa într-un alt stat membru decât statul membru competent beneficiază în statul membru de reşedinţa de prestaţiile în natură acordăte, în numele instituţiei competente, de către instituţia de la locul de reşedinţa.

Prestaţiile de invaliditate în legislaţia Uniunii Europene
Legislaţie de tip A înseamnă orice legislaţie în temeiul căreia valoarea prestaţiilor de invaliditate este independentă de durata perioadelor de asigurare sau de rezidenţă, iar „legislaţia de tip B” înseamnă orice altă legislaţie.

Procedura de recalculare, recorelare a pensiilor
La împlinirea vârstelor standard de pensionare pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

Situaţia pensionarilor cu domiciliul în străinătate
Conform legii, asiguraţii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, iar stagiul de cotizare este constituit din perioada în care persoanele au plătit contribuţii de asigurări sociale în sistemul public din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile la care România este parte.

ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

E-MAIL

caritasmm@yahoo.ro bccbaiamare@yahoo.com

TELEFON

0362-401169

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM