ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

„Ceea ce Isus ne învaţă, înainte de toate, este să ne întâlnim şi, întâlnind, să ajutăm. Trebuie să ştim să ne întâlnim. Trebuie să edificăm, să creăm, să construim o cultură a întâlnirii” 

Papa Francisc

Istoric Caritas Romania

Caritas – Încredere. Întrajutorare. Caritate.

Caritas este o organizaţie internaţională, prezentă în 165 de ţări din lume şi care ajută anual 24 de milioane de persoane aflate în dificultate prin intermediul a peste 440.000 de angajaţi şi a 625.000 voluntari.  Organizaţia coordonează şi desfăşoară activitatea socio-caritativă a Bisericii Catolice pe a cărui învăţătură socială îşi fundamentează toate acţiunile. Caritas îi sprijini pe cei săraci şi marginalizaţi social să se exprime şi să recâştige dreptul la o viaţă decentă şi demnă prin programe complexe de asistenţă socială şi prin acţiuni caritabile şi umanitare.
 
Scurt istoric
 
Organizaţiile Caritas din România şi-au reluat activitatea începând cu anul 1990, abordând sistematic problemele sociale ale comunităţii. Modul de structurare al organizaţiilor a urmărit sistemul administrativ al diecezelor din România.

În anul 1994, organizatiile Caritas Romano – Catolice active în Româniala acea dată au înfiinţat Confederaţia Caritas Romania – organizaţie neguvernamentală de tip reţea menită să reprezinte la nivel naţional şi internaţional interesele membrilor săi. De-a lungul anilor, activitatea caritativă a fost promovată şi dezvoltată şi de organizaţiile Caritas Greco-Catolice înfinţate şi afliate ulterior Confederaţiei Caritas România. În prezent, aceasta este compusă din 10 organizaţii: Organizaţia Caritas Alba-Iulia, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, Asociaţia Caritas Bucureşti, Caritas Catolica Oradea, Organizaţia Caritas Satu Mare, Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, Caritas Eparhial Oradea, Asociaţia Caritas Greco-Catolic Maramureş.

Valorile Caritas

Compasiune
Nu putem asista indiferenți la suferința semenilor noștri, de aceea ne unim eforturile pentru a le oferi alinare.

Speranța
Inspirați de credința creștină, de sprijinul și generozitatea partenerilor noștri și de oamenii pe care îi servim, știm că speranța nu este pasivă. Avem încredere că numai lucrând împreună putem construi o lume mai bună în care fiecare ființă să se bucure de viață.

Drepturi egale
Credem în demnitatea intrinsecă a fiecărei persoane indiferent de rasă, gen, vârstă, naționalitate, religie sau apartenență politică.

Dreptate
Împreună acționăm pentru a combate sărăcia și nedreptatea pentru
dezvoltarea unei societăți juste și solidare.

Solidaritate
Facem apel la solidaritate cu cei afectați de sărăcie deoarece noi înțelegem că marea familie umană e interdependentă și nu există fericire de unul singur.

Parteneriat
Susținem principiul subsidiarității prin care se crează legături în și între comunități. Caritas acționează dincolo de familia catolică pentru a face lumea mai bună prin căutarea dreptății.

Responsabilitate
Credem că Pământul cu toate resursele sale este rezultatul Creației și suntem responsabili să îl păstrăm și să îl transmitem integru generațiilor viitoare.

Despre noi

Inspirată din Învățătura Socială a Bisericii Catolice, misiunea Asociației Eparhiale Caritas Greco Catolic Maramureș este de a a-i sprijini pe cei săraci și marginalizați social să se exprime și să recâștige dreptul la o viață decentă și demnă prin programe complexe de asistență socială și prin acțiuni caritabile și umanitare.

Viziunea Asociației Eparhiale Caritas Greco Catolic Maramureș se bazeaza pe crearea unei civilizații a iubirii și a solidarității între oameni.


Asociația Eparhială Caritas Greco Catolic Maramureș înfiinţată în 1999, este   asociatie cu scop caritativ a Bisericii  Catolice, subordonată Episcopiei Greco Catolice a Maramureșului devenită ulterior membră a Confederaţiei Caritas România, care mai cuprinde alte zece organizaţii similare din ţară. De-a lungul anilor Asociația Eparhială Caritas Greco Catolic Maramureș şi-a dezvoltat şi diversificat activitatea, răspunzând mereu nevoilor sociale a persoanelor aflate în dificultate.

Copyright © 2024, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM