ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Proiect „Ajută-mă să cresc”

La momentul actual, fenomenul migraţiei reprezintă unul dintre cele mai complexe şi controversate aspecte cu care societatea românească se confruntă. Dacă perspectiva economică a migraţiei pentru muncă este predominant pozitivă, nu se poate spune acelaşi lucru despre perspectiva demografică a fenomenului şi despre implicaţiile sale asupra mediului familial şi social din România. După 1989, România s-a confruntat cu migrația internațională, care a dus la o reducere a populației rezidente stabile. Între 1989 si 2012 populația stabilă a Romaniei a scăzut cu mai mult de 3,1 milioane persoane.

Datele statistice indică faptul că județul Maramureș este printre primele județe din țară afectat de acest fenomen. 

În ceea ce privește statistica copiilor cu părinți plecați la muncă în stăinătate în Baia Mare, respectiv Maramureș, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș (DGASPCMM) au centralizat informațiile din 47 de unități administrativ-teritoriale din totalul de 76, cu privire la această problematică. Astfel, din cele 47 de localități, conform cifrelor, 1730 de copii au părinții plecați la muncă în străinătate. Totodată, potrivit statisticilor, 497 de copii au ambii părinți plecați în stăinătate, 486 dintre aceștia aflându-se în îngrijirea rudelor. 1093 de copii au un singur părinte plecat la muncă în străinătate, 1047 dintre copii se află în îngrijirea rudelor, 46 de minori fiind în îngrijirea celuilalt părinte. La aceștia se adaugă alți 140 de minori care au un singur părinte unic susținător al familiei monoparentale peste graniță.

Riscurile la care sunt expuşi copiii din cauza lipsei unuia sau ambilor părinţi sunt în principal emoţionale. Lipsa afecţiunii părinteşti şi a monitorizării corespunzătoare duc deseori la probleme de ordin psihologic, performanţe şcolare reduse şi absenteism.

În acest context, Asociația Diecezană Caritas Greco Catolic Maramureș  cu finanțarea  organizației Kindermissionsswerk die sternsinger Aachen  a propus proiectul de faţă care are multiple avantaje, printre care amintim dezvoltarea echilibrată a tânărului, oferirea unei alternative sănătoase de petrecere a timpului liber, creșterea capacității de relaționare cu tineri de aceeași vârstă, gestionarea eficientă a relaţiilor cu copiii de către părinţi.

Avantajele implementării proiectului nu se rezumă doar la copiii şi adolscenţii ai căror părinți sunt plecați la muncă în strainătate, ci oferă suport și persoanelor în grija cărora au rămas aceştia. În acest sens, proiectul îşi propune orientare şi suport informaţional pentru părinţi sau persoane care au în grijă aceşti copii, prin întâlniri organizate în cadrul locaţiilor destinate desfăşurării proiectului. 

„Ajută-mă să cresc” - Sistem de servicii integrate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi adolescenţilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinatate, prevenirea şi combaterea efectelor neglijării şi gestionarea eficientă a perioadei de despărţire faţă de părinţi. 

Obiectiv general

Proiectul îşi propune să ofere un sistem de servicii integrate destinate copiilor şi adolescenţilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, în scopul prevenirii şi combaterii efectelor neglijării, îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora şi gestionării eficiente a perioadei de despărţire faţă de părinţi.

Obiective specifice:

 1. Sprijinirea copiilor şi adolescenţilor ai căror părinţi au ales să muncească în străinătate, prin dezvoltarea unor competenţe psiho-sociale și relaționale care să le permită să rezolve problemele pe care le întâlnesc în viaţa cotidiană şi să dobândească anumite deprinderi de viaţă independentă.
 2. Prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar, acordând sprijin în efectuarea temelor, orientare şcolară, suport emoţional şi informaţional, şi menţinând un contact permanent cu unităţile şcolare frecventate de copiii şi adolescenţii din grupul ţintă.
 3. Evaluarea problemelor de natură psihologică a copiilor şi adolescenţilor, survenite în urma neglijării fizice şi emoţionale, şi soluţionarea acestor probleme prin intervenţie psihologică de specialitate.

Tipuri de activităţi:

 1. Activități cu copii și tineri bazate pe prevenţie și promovare:

1.1.  Laborator de promovare a abilităților personale (life skills).

 1. activități de socializare și de petrecere a timpului liber
 2. programe de dezvoltare personală.
 3. stimularea voluntariatului

1.2. Susținere în efectuarea temelor prin activități de voluntariat.

1.3. Activități outdoor (de tip after-school) 

 1. Activităţi de consiliere psihologică, evaluare și orientare în carieră
 2. Menţinerea unei legaturi cu beneficiarii indirecţi ai acestui proiect (părinţi, aparținători, tutori legali: voluntari; comunitatea locală)
 3. Activități desfășurate în școală.
 4. Activităţi de monitorizare şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate în urma intervenţiilor specializate.
 5. Realizarea unui studiu.
 6. Asigurarea unei mese pe zi pentru beneficiarii direcţi ai proiectului şi pentru voluntari 

Grupul țintă: copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani, din oraşul Baia Mare.

 

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM