Categorie:

Scopul proiectului:

- este acela de a facilita accesul la informatii a tuturor categoriilor sociale ale comunitatii si oferirea de servicii de consiliere in 12 domenii de interes pentru cetateni, tinad cont de cele 4 principii de baza ale unui BCC, gratuitate, confidentialitate, promtitudine si impartialitate.

De asemenea creerea de parteneriate viabile cu toate autoritatile abilitate in vederea rezolvarii in timp util  a problemelor.

Obiective:

Imbunatatirea prin creşterea numărului de informaţii la echitate socială pentru cetăţenii orasului Baia Mare, în special pentru persoanele defavorizate, persoanele cu nevoi speciale, categoriile sărace şi vulnerabile

- Sprijinirea cetăţenilor orasului Baia Mare, in special persoanelor defavorizate, in exercitarea drepturilor civile şi sociale realizata prin consiliere in următoarele domenii: sănătate, asistenţă socială, asigurări sociale, raporturi de muncă, protecţia consumatorului, drepturi şi obligaţii civile, regimul proprietăţii, impozite şi taxe, invăţământ, procedura notarială, protecţia copilului, servicii publice.

In cadrul acestui proiect am inregistrat un numar mare de cereri venite din partea cetatenilor fie direct la sediul nostru fie la telefon sau pe e-mail. Cele mai solicitate domenii au fost drepturi si obligatii civile urmate de asistenta sociale si servicii publice. Solicitarile cetatenilor provenind din diverse categorii sociale au fost rezolvate de echipa de consilieri, echipa cu experienta de 10 ani in cadrul BCC Baia Mare.