ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Pilda samariteanului milostiv

Ziua Caritas

,,Dar el, care voia să se îndreptăţească, a zis lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?” Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort.  Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea şi el prin locul acela şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.  Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.  S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin, apoi, l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: ‘Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere’.  Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus." Lc 10:27-39

Ziua Caritas, anul acesta in 12 noiembrie, este un moment de solidaritate si angajament social al Bisericii Greco Catolice din Romania pentru persoanele aflate în suferință

Ziua Caritas este caracterizată de colecta anuală care se desfașoară în Biserica Greco Catolică din România, colecta care vine în sprijinul activității filantropice sau caritabile ale comunității noastre creștine.

Gestul caritabil reprezentat de acel mic efort financiar al fiecărui credincios ne aduce mai aproape de pilda Samarineanului milostiv. În zilele noastre sunt mii de cazuri în care ne putem exprima sentimentele noastre caritabile, si acest lucru îl cunosc cel mai bine cei care au apropiați in situații extreme de sărăcie sau boala.

Acțiunea Ziua Caritas are loc în duminica în care se citeste Evangelia Bunului Samarinean și ofera credinciosilor greco-catolici posibilitatea de a putea repeta gestul samarineanului milostiv față de semenii noștri căzuți sub povara sărăciei și bolii.

Le mulţumim prietenilor de la www.expodom.ro care ne-au donat un cort pliabil pe care îl putem lua mereu în acţiunile noastre. La adăpostul acestui cort metalic, feriţi de vremea rea din următoarea perioadă, ne putem întâlni în favoarea celor nevoiaşi.

Cu mulțumiri,
Pr. Dunca Gheorghe

Anunt la procedura competitiva

Servicii de catering în cadrul proiectului „Contează pe noi, împreună vom reuși!”

55520000-1 Servicii de catering

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECTIUNEA I

 1. a. Beneficiar privat

Denumire: ASOCIAȚIA DIECEZANA CARITAS GRECO CATOLIC MARAMURES

Adresă: Victoriei nr. 82/21

Localitate: Baia Mare, jud. Maramures

Cod poştal: 430122

Ţara: România

Punct(e) de contact: Responsabil Achizitii

in atentia Costin Ioan

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 1. I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante: organizatie nonguvernamentala
  Beneficiarul privat achiziţionează serviciile în nume propriu.
  Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute:
  Dreptul ofertantului de a solicita clarificari
  Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 27.01.2022 Ora limită : 12:00
  • Solicitările de clarificari se vor face în scris si se vor transmite pe email la adresa : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Data limita de transmitere a răspunsului la clarificari 28.01.2022; Ora limita: 14:00
  2) Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări
  • Beneficiarul privat are dreptul, in procesul de evaluare si analiza a ofertelor, de a solicita clarificari referitoare la documentele prezentate de ofertant în propunerea tehnica si financiara;
  • Orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate in termenul acordat de beneficiar privat (maxim 48 de ore de la data solicitarii);
  • In cazul in care ofertantul nu comunica raspunsul la solicitari in acest termen, oferta este descalificata, sau dupa caz, respinsa.

 2. . OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
  II.1) Descriere
  II.1.1) Obiectul contractului de prestari servicii:
  Servicii de catering necesare în cadrul proiectului :„Contează pe noi, împreună vom reuși!” ID 129335
  55520000-1 Servicii de catering
  Expertii implicati in subactivitate (psihologul, asistentul social, dar in special instructorii copii) vor stabili, organiza si implementa zilnic activitati de tipul afterschool sau socializare adresate copiilor din GT. In fiecare luna se face planificarea acestor intalniri, beneficiarii si apartiatorii acestora fiind anuntati de organizarea lor. Cel putin o activitate pe saptamana va avea caracter de mentinere a relatiei cu parintele, inclusiv prin implicarea acestora in activitatile copiilor. Copii participanti vor beneficia de hrana la centru. Pentru această subactivitate a fost bugetata suma de 60737,6 lei, hrana pentru copii dupa cum urmeaza (14 luni*10 portii/zi*21 zile/luna*12 lei/portie).
 3. Modul de depunere a ofertelor:
  Data limită pentru depunerea ofertei: 03.02.2022 ora 1400.
  Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele însoţitoare ale ofertei se vor transmite prin email la adresa : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în care vor fi marcate următoarele informaţii:
  - adresa operatorului economic care depune ofertă, inclusiv e-mail;
  - adresa destinatarului, denumirea proiectului şi obiectul contractului pentru care se participă la procedură;

Date suplimentare se gasesc aici: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi  

 

Anunt la procedura competitiva

Servicii de catering în cadrul proiectului „Contează pe noi, împreună vom reuși!” - Cod apel: POCU/476/4/18/129335

55520000-1 Servicii de catering

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECTIUNEA I

 1. a. Beneficiar privat

Denumire: ASOCIAȚIA DIECEZANA CARITAS GRECO CATOLIC MARAMURES

Adresă: Victoriei nr. 82/21

Localitate: Baia Mare, jud. Maramures

Cod poştal: 430122

Ţara: România

Punct(e) de contact: Responsabil Achizitii

in atentia Costin Ioan

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 1. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante: organizatie nonguvernamentala

Beneficiarul privat achiziţionează serviciile în nume propriu.                 

Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute:

Dreptul ofertantului de a solicita clarificari

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 05.03.2021, Ora limită : 12:00

·                     Solicitările de clarificari se vor face în scris si se vor transmite pe email la adresa : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Data limita de transmitere a răspunsului la clarificari :  06.03.2021; Ora limita: 14:00

2) Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări

·                       Beneficiarul privat are dreptul, in procesul de evaluare si analiza a ofertelor, de a solicita clarificari referitoare la documentele prezentate de ofertant în propunerea tehnica si financiara;

·                       Orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate in termenul acordat de beneficiar privat (maxim 48 de ore de la data solicitarii);

·                       In cazul in care ofertantul nu comunica raspunsul la solicitari in acest termen, oferta este descalificata, sau dupa caz, respinsa.

 

 1. c. CĂI DE ATAC

Organisme competente pentru căile de atac:

1.Procedura Prealabila :

Contestatia se depune initial, obligatoriu, la sediul Achizitorului din Baia Mare, str. Victoriei nr. 82/21, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , în termen de maxim de 3 zile începând cu ziua luării la cunoştinţă despre un act al achizitorului considerat nelegal.

2. Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac ulterior

Adresa achizitorului specificata la punctul 1.

 1. d. Sursa de finanţare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Proiect finanţat din fonduri europene

 

Proiectul Asociației Caritas Maramureș
,,Vârsta a treia=Oglinda comunitații” ,
Cod apel: POCU/436/4/4/Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea integrarii socio-profesionale, Cod proiect 126798, Componenta 1 BUNICII COMUNITAȚII Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice -Regiuni mai putin dezvoltate, Axa Prioritara-Incluziunea sociala si combaterea saraciei.
ScrapeeNet 2
Proiect european prin care persoane vârstnice de 65 de ani si peste beneficiază GRATUIT de îngrijire sociala si comunitară la domiciliu.
Îngrijirea SOCIALĂ la domiciliu, serviciu care se adaptează nevoilor acestor persoane și se orientează catre menținerea unui tonus cât mai bun a atat a stării psihice cat si a corpului, care constau în consiliere, sprijin, monitorizarea sanatatii, îngrijire personală, menținerea igienei personale, realizarea de mici comisioane pt care ar trebui sa paraseasca domiciliul (cumpărături, rețete, etc), sprijin pt un program adaptat la mobilitatea pe care o are;
Îngrijire COMUNITARĂ pentru vârstnicii izolați la domiciliu din Baia Mare, fara sprijinul familiei, cu limitare din diverse motive a activitatilor zilnice, in risc de saracie, care sa fie sprijiniti si încurajați sa depaseasca izolarea, sprijiniti să acceseze serviciile care sa-i scoata din zona de risc de saracie, si de vulnerabilitate; acestia sunt vârstnici care NU au probleme de sanatate extremă care sa le impiedice deplasarea din locuinta, dar de regula sunt cei singuri si aflati in risc de saracie, astfel serviciile Asociației vor fi îndreptate către nevoia de întarire si consiliere pentru a le creste încrederea în ei si în calitatea timpului de care dispun, precum si sprijin material, cel mai important fiind HRANA. De asemenea recrutăm persoane vârstnice, atât bărbați cât și femei, fără probleme majore de sănătate pentru a fi VOLUNTARI în acest proiect, voluntari care ne vor ajuta sa scoatem din starea de izolare persoanele vârstnice recrutate in proiect.Voluntarii vor participa si la vizite de schimb de bune practici, în străinătate, în vederea creșterii calității serviciilor furnizate.
Toate persoanele recrutate sunt evaluate complex, prin participarea asistentului social dar si a celorlalti experti de specialitate ( asistentul medical etc), astfel încât sa se poata identifica nevoile dar si resursele de care dispune beneficiarul si în functie de aceasta, sa se întocmeasca planul individualizat de furnizare a serviciilor, in functie de dorintele, nevoile si asteptarile fiecarei persoane. Planul individualizat de furnizare a servicii se va intocmi ÎMPREUNĂ cu beneficiarul si cu apartinatorii. Planul va fi monitorizat continuu de catre asistentul social. Persoanele interesate sunt sprijinite de Expertul Recrutare Grup Ţintă privind întocmirea și depunerea dosarului la sediul proiectului, respectiv:
ASOCIAȚIA DIECEZANĂ CARITAS GRECO CATOLIC MARAMUREȘ DIRECTOR
Baia Mare, str. Victoriei 82/21 , 430122 , Maramureș, ROMANIA
Tel.- 0362-401169 de luni până vineri între orele 8-16
E-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , www.caritasmm.ro

Copyright © 2024, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM