ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

PROIECTE

Ajută-mă să cresc

La momentul actual, fenomenul migraţiei este unul dintre cele mai complexe aspecte cu care societatea nostra se confruntă.

Citeste mai departe

Solidaritatea

Proiectul SOLIDARITATEA este un serviciu permanent care răspunde nevoilor de INTRAJUTORARE ale cetăţenilor cu probleme.

Citeste mai departe

Un milion de stele

„Un Milion de Stele”, reaprind în fiecare an candelele solidarității în cadrul celui mai amplu gest destinat celor aflati in nevoie.

Citeste mai departe

Samariteanul Milostiv

In duminica Samariteanului Milostiv, Asociația Caritas inițiaza o colecta in toate bisericile greco catolice din Maramureș.

Citeste mai departe

Anunt la procedura competitiva

Servicii de catering în cadrul proiectului „Contează pe noi, împreună vom reuși!”

55520000-1 Servicii de catering

 

Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute:

 

SECTIUNEA I

 1. a. Beneficiar privat

Denumire: ASOCIAȚIA DIECEZANA CARITAS GRECO CATOLIC MARAMURES

Adresă: Victoriei nr. 82/21

Localitate: Baia Mare, jud. Maramures

Cod poştal: 430122

Ţara: România

Punct(e) de contact: Responsabil Achizitii

in atentia Costin Ioan

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Dreptul ofertantului de a solicita clarificari

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 21.02.2022 Ora limită : 12:00

·                     Solicitările de clarificari se vor face în scris si se vor transmite pe email la adresa : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Data limita de transmitere a răspunsului la clarificari 22.02.2022; Ora limita: 14:00

2) Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări

·                       Beneficiarul privat are dreptul, in procesul de evaluare si analiza a ofertelor, de a solicita clarificari referitoare la documentele prezentate de ofertant în propunerea tehnica si financiara;

·                       Orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate in termenul acordat de beneficiar privat (maxim 48 de ore de la data solicitarii);

·                       In cazul in care ofertantul nu comunica raspunsul la solicitari in acest termen, oferta este descalificata, sau dupa caz, respinsa.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

 

II.1) Descriere

 

II.1.1) Obiectul contractului de prestari servicii:

Servicii de catering necesare în cadrul proiectului :„Contează pe noi, împreună vom reuși!” ID 129335

55520000-1 Servicii de catering

Expertii implicati in subactivitate (psihologul, asistentul social, dar in special instructorii copii) vor stabili, organiza si implementa zilnic activitati de tipul afterschool sau socializare adresate copiilor din GT. In fiecare luna se face planificarea acestor intalniri, beneficiarii si apartiatorii acestora fiind anuntati de organizarea lor. Cel putin o activitate pe saptamana va avea caracter de mentinere a relatiei cu parintele, inclusiv prin implicarea acestora in activitatile copiilor. Copii participanti vor beneficia de hrana la centru. Pentru această subactivitate a fost bugetata suma de 32760 lei, hrana pentru copii dupa cum urmeaza (13 luni*10 portii/zi*21 zile/luna*12 lei/portie).

De asemenea servicii pentru organizarea a   6 evenimente in Sighetu Marmatiei respectiv 3 workshop-uri si 3 seminarii . Preţul contractului pentru un meniu, pentru un participant/ pe eveniment este de 45,87 lei fără Tva/ persoana, iar Tva in valoare de 4,13 lei/ persoana, respectiv 50,00 lei/ persoana cu tva. Valoare totala pentru 6 evenimente a câte 15 participanți este de 4128.44 lei fara tva, iar tva in valoare de 371.56 lei, respectiv 4500.00 lei cu tva.

Valoare totala a contractului pentru Servicii de cantina si servicii de catering este de 34185,74 lei fara tva, iar tva in valoare de 3074,26 lei, respectiv 37260 cu tva.

Date suplimentare se gasesc aici: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi  

 

INVITATIE

ASOCIATIA DIECEZANĂ CARITAS GRECO CATOLIC MARAMUREȘ, cu sediul in Baia Mare, Str. Victoriei, Bl.82, ap.21, jud. Maramureş, având CIF: 11326615, invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: “Închirierea unui autoturism prin leasing operațional”, efectuata in cadrul proiectului cu titlul: „ Contează pe noi, împreună vom reuși!”,Cod apel: POCU/476/4/18/129335.

 1. INFORMAȚII GENERALE

TIP CONTRACT - Servicii

CODUL DE CLASIFICARE C.P.V.:34110000 -1 – Autoturisme

CONTRACT

3.1.Valoarea estimată a contractului: 102,000.00 Lei cu TVA

3.2 Durata contractului: 30 luni cu posibilitatea de prelungire

3.3 Legislație aplicabilă procedură achiziție:

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive

aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene (O.M. 1284/2016), raportat la pragurile valorice stipulate de Legea 98/2016 privind achizitiile publice si a normelor de aplicare a acesteia.

TERMENE PROCEDURĂ

Termenul limită de depunere al ofertelor: 15.03.2021 ora 14:00

Termenul limită de solicitare clarificări: 04.03.2021

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 06.03.2021

Ofertele se vor trimite pe email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , pana la data 15.03.2021. ora limita 14:00.

Anunt la procedura competitiva

Servicii de catering în cadrul proiectului „Contează pe noi, împreună vom reuși!”

55520000-1 Servicii de catering

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECTIUNEA I

 1. a. Beneficiar privat

Denumire: ASOCIAȚIA DIECEZANA CARITAS GRECO CATOLIC MARAMURES

Adresă: Victoriei nr. 82/21

Localitate: Baia Mare, jud. Maramures

Cod poştal: 430122

Ţara: România

Punct(e) de contact: Responsabil Achizitii

in atentia Costin Ioan

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 1. I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante: organizatie nonguvernamentala
  Beneficiarul privat achiziţionează serviciile în nume propriu.
  Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute:
  Dreptul ofertantului de a solicita clarificari
  Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 27.01.2022 Ora limită : 12:00
  • Solicitările de clarificari se vor face în scris si se vor transmite pe email la adresa : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Data limita de transmitere a răspunsului la clarificari 28.01.2022; Ora limita: 14:00
  2) Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări
  • Beneficiarul privat are dreptul, in procesul de evaluare si analiza a ofertelor, de a solicita clarificari referitoare la documentele prezentate de ofertant în propunerea tehnica si financiara;
  • Orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate in termenul acordat de beneficiar privat (maxim 48 de ore de la data solicitarii);
  • In cazul in care ofertantul nu comunica raspunsul la solicitari in acest termen, oferta este descalificata, sau dupa caz, respinsa.

 2. . OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
  II.1) Descriere
  II.1.1) Obiectul contractului de prestari servicii:
  Servicii de catering necesare în cadrul proiectului :„Contează pe noi, împreună vom reuși!” ID 129335
  55520000-1 Servicii de catering
  Expertii implicati in subactivitate (psihologul, asistentul social, dar in special instructorii copii) vor stabili, organiza si implementa zilnic activitati de tipul afterschool sau socializare adresate copiilor din GT. In fiecare luna se face planificarea acestor intalniri, beneficiarii si apartiatorii acestora fiind anuntati de organizarea lor. Cel putin o activitate pe saptamana va avea caracter de mentinere a relatiei cu parintele, inclusiv prin implicarea acestora in activitatile copiilor. Copii participanti vor beneficia de hrana la centru. Pentru această subactivitate a fost bugetata suma de 60737,6 lei, hrana pentru copii dupa cum urmeaza (14 luni*10 portii/zi*21 zile/luna*12 lei/portie).
 3. Modul de depunere a ofertelor:
  Data limită pentru depunerea ofertei: 03.02.2022 ora 1400.
  Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele însoţitoare ale ofertei se vor transmite prin email la adresa : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în care vor fi marcate următoarele informaţii:
  - adresa operatorului economic care depune ofertă, inclusiv e-mail;
  - adresa destinatarului, denumirea proiectului şi obiectul contractului pentru care se participă la procedură;

Date suplimentare se gasesc aici: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi  

 

Anunt la procedura competitiva

Servicii de catering în cadrul proiectului „Contează pe noi, împreună vom reuși!” - Cod apel: POCU/476/4/18/129335

55520000-1 Servicii de catering

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECTIUNEA I

 1. a. Beneficiar privat

Denumire: ASOCIAȚIA DIECEZANA CARITAS GRECO CATOLIC MARAMURES

Adresă: Victoriei nr. 82/21

Localitate: Baia Mare, jud. Maramures

Cod poştal: 430122

Ţara: România

Punct(e) de contact: Responsabil Achizitii

in atentia Costin Ioan

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 1. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante: organizatie nonguvernamentala

Beneficiarul privat achiziţionează serviciile în nume propriu.                 

Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute:

Dreptul ofertantului de a solicita clarificari

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 05.03.2021, Ora limită : 12:00

·                     Solicitările de clarificari se vor face în scris si se vor transmite pe email la adresa : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Data limita de transmitere a răspunsului la clarificari :  06.03.2021; Ora limita: 14:00

2) Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări

·                       Beneficiarul privat are dreptul, in procesul de evaluare si analiza a ofertelor, de a solicita clarificari referitoare la documentele prezentate de ofertant în propunerea tehnica si financiara;

·                       Orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate in termenul acordat de beneficiar privat (maxim 48 de ore de la data solicitarii);

·                       In cazul in care ofertantul nu comunica raspunsul la solicitari in acest termen, oferta este descalificata, sau dupa caz, respinsa.

 

 1. c. CĂI DE ATAC

Organisme competente pentru căile de atac:

1.Procedura Prealabila :

Contestatia se depune initial, obligatoriu, la sediul Achizitorului din Baia Mare, str. Victoriei nr. 82/21, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , în termen de maxim de 3 zile începând cu ziua luării la cunoştinţă despre un act al achizitorului considerat nelegal.

2. Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac ulterior

Adresa achizitorului specificata la punctul 1.

 1. d. Sursa de finanţare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Proiect finanţat din fonduri europene